ศาลสั่งยกเลิกประนอมหนี้และพิพากษาให้ นางภัค เพ็งดิษฐ์ ล้มละลาย

18 ส.ค. 2564 - 06:44 น.

ราชกิจจาฯ ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลสั่งยกเลิกประนอมหนี้ของ นางภัค เพ็งดิษฐ์ และพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย เจ้าหนี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ที่จําเลยได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 18 ส.ค.2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ เรื่อง ศาลสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายและพิพากษาให้จำเลยล้มละลาย คดีหมายเลขแดงที่ ล.1140/2557 ศาลล้มละลายกลาง กองบังคับคดีล้มละลาย 5 กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ขอแจ้งให้ทราบทั่วกันว่า ตามประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ลงวันที่ 28 ธ.ค.2558 ว่าศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายของ นางภัค เพ็งดิษฐ์ จำเลย เมื่อวันที่ 28 ธ.ค.2558 แล้วนั้น


บัดนี้ ศาลล้มละลายกลางได้มีคำสั่งยกเลิกการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายและพิพากษาให้ นางภัค เพ็งดิษฐ์ จำเลย ล้มละลาย ตามมาตรา 60 แห่งพระราชบัญญัติล้มละลาย พ.ศ.2483 ตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค.2563 แล้ว

เพราะฉะนั้นให้เจ้าหนี้ทั้งหลายยื่นคําขอรับชําระหนี้ที่จําเลยได้กระทําขึ้นในระหว่างวันที่ศาลได้มีคําสั่งเห็นชอบด้วยการประนอมหนี้ก่อนล้มละลายจนถึงวันที่ศาลพิพากษาให้จําเลยล้มละลาย ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ที่ฝ่ายคําคู่ความ กรมบังคับคดี 189/1 ถ.บางขุนนนท์ แขวงบางขุนนนท์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

ภายในกําหนดเวลา 2 เดือน นับแต่วันโฆษณาคําสั่งนี้ และเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ได้กําหนดวันลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 17 ส.ค.2564 ซึ่งตรวจได้จากเว็บไซต์ www.ratchakitcha.soc.go.th

ราชกิจจาฯ ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลสั่งยกเลิกประนอมหนี้ของ นางภัค เพ็งดิษฐ์

ราชกิจจาฯ ประกาศ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ศาลสั่งยกเลิกประนอมหนี้ของ นางภัค เพ็งดิษฐ์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ศาลสั่งยกเลิกประนอมหนี้และพิพากษาให้ นางภัค เพ็งดิษฐ์ ล้มละลาย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง