กรมอนามัยย้ำ ห้างเข้มมาตรการ COVID Free Setting 3 ด้าน พบทั่วประเทศผ่านประเมิน 343 แห่ง คิดเป็น 96.9% แต่ยังคุมการรวมตัว จำกัดจำนวนคน เว้นระยะห่างไม่ได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย แถลงข่าวมาตรการโควิดในห้างสรรพสินค้า ว่าการป้องกัน โควิด-19 ในสถานประกอบการ ศูนย์การค้า คอมมูนิตีมอล ใช้มาตรการ Covid Free Setting ยกระดับความสำคัญ 3 ด้าน

1) สิ่งแวดล้อม ทำความสะอาดจุดสัมผัสร่วมและห้องน้ำถี่ขึ้น 1-2 ชั่วโมง ใช้ดิจิทัลแทนการชำระเงินสด ทำสัญลักษณ์การเว้นระยะห่าง จำกัดเวลาใช้บริการไม่เกิน 2 ชม. โดยเฉพาะกิจการเสี่ยง ร้านอาหาร นวด สปา นวดแผนไทย ร้านสัก ร้านตัดผม ฟิตเนส เป็นต้น ต้องจัดถ่ายให้มีระบบถ่ายเทอากาศทั้งในและนอกอาคารรวมถึงห้องน้ำ

2) พนักงานทุกคนรับวัคซีนตามเกณฑ์หรือติดเชื้อแล้ว 1-3 เดือน หรือตรวจ ATK ในกิจการเสี่ยง และมีมาตรการควบคุมป้องกันโรคขั้นสูงสุด และ 3) ผู้รับบริการคัดกรองความเสี่ยงก่อนเข้าร้านผ่านแอปพลิเคชันที่มี ผู้ประกอบการต้องประชาสัมพันธ์ให้ดำเนินการโดยเคร่งครัด

ข้อกำหนดฉบับที่ 32 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม และล่าสุดฉบับที่ 35 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม ให้ห้าง ร้านค้า ต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด ฟรีเซตติงอย่างเคร่งครัด เมื่อติดตามผลพบว่าลงทะเบียนและประเมินตนเองผ่าน Thai stop covid plus 354 แห่ง ทำได้ทุกข้อ 343 แห่ง คิดเป็น 96.9% อีก 11 แห่ง หรือ 3.1% ไม่สามารถทำผ่านเกณฑ์ทุกข้อ

ส่วนพื้นที่สีแดงเข้มมีการประเมินตนเอง 51 แห่ง ผ่านประเมินทุกข้อ 49 แห่ง หรือ 95% มี 2 แห่งที่ผ่านบางข้อคิดเป็น 5% สำหรับผู้ประกอบการที่ยังทำผ่านเกณฑ์ได้น้อย คือ จำกัดเวลาใช้บริการไม่เกิน 2 ชม.

ส่วนกิจการเสี่ยง มีส่วนหนึ่งที่ยังมีปัญหาการจัดการ ATK ตรวจพนักงานทุก 7 วัน การคัดกรองพนักงานทุกวัน และผู้มาติดต่อด้วยแอปฯ ยังมีจุดทำได้น้อย และการประชาสัมพันธ์ให้จัดระบบ รวมถึงที่เป็นประเด็นที่พบในโซเชียลมีเดีย คือศูนย์อาหารการจัดภาชนะสำหรับแต่ละบุคคล เป็นต้น

จากการสุ่มประเมินห้าง 15 แห่ง ตั้งแต่ 28 กันยายน – 18ตุลาคม พบว่าผ่านการประเมินครบทุกข้อเพียง 3 แห่งหรือ 20% ผ่านบางข้อ ไม่ผ่านบางข้อ 12 แห่ง คิดเป็น 80% สิ่งที่ทำได้ดีคือคัดกรอง วัดอุณหภูมิ ลงทะเบียน จุดล้างมือ มีฉากกั้น การทำความสะอาดสม่ำเสมอ แต่ที่มีข้อจำกัดมาก คือ การจำกัดจำนวน ห้ามรวมตัว การเว้นระยะห้าง แม้ห้างกำหนดมาตรการ แต่ไม่สามารถควบคุมให้เข้มงวดและเกิดการปฏิบัติได้

อีกส่วนที่มีการเผยแพร่ทางโซเชียลฯ และตรวจสอบพบศูนย์อาหาร ร้านอาหารไม่ได้จัดระยะห่างระหว่างที่นั่ง บางส่วนจัด แต่คนใช้บริการบอกมาด้วยกัน มาจากครอบครัวเดียวกันก็จะนั่งด้วยกัน บางแห่งไม่มีเจลล้างมือ บางจุดห้องน้ำระบายอากาศไม่ดีพอ

ทั้งนี้มีกิจการเสี่ยงจำนวนหนึ่งไม่ได้จัดชุดทดสอบให้พนักงานตรวจทุก 7 วัน และบางส่วนไม่มีการขอดูหลักฐานการคัดกรองความเสี่ยง เช่น หลักฐานฉีดวัคซีน การตรวจ ATK ก่อนเข้า หรือออกสถานที่ โดยเฉพาะกิจการเสี่ยง ร้านนวด ฟิตเนส เป็นต้น

“ผลการสุ่มตรวจสอบสอดคล้องกับการสำรวจความเห็นผู้ใช้บริการระหว่างวันที่ 1-15 ตุลาคม จำนวน 2,069 คน พบว่า การสวมหน้ากากทำได้ดี แต่ยังไม่เป็นไปตามที่หวัง เพราะยังพบคนในห้างสวมหน้ากากถูกต้อง 88% สวมไม่ถูกต้องหรือไม่สวมบางเวลา 12% เว้นระยะห่าง มีฉากกั้นยังทำได้ดี ที่ยังทำได้ไม่ดี

คือการห้ามรวมตัวจุดใดจุดหนึ่ง ห้ามพนักงานรวมกลุ่มกัน การประชาสัมพันธ์จำกัดเวลาใช้บริการไม่เกิน 2 ชม. อย่างเพียงพอ ขอให้เข้มงวดขึ้น มีความรับผิดชอบตัวเอง และมีหน่วยงานกำกับตรวจสอบเป็นระยะ หากยังพบการฝ่าฝืนจะมีการแนะนำ ตักเตือน และลงโทษได้ตามลำดับ” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน