กรมอนามัย เผยผลสำรวจ เด็กวัยเรียน ต่ำกว่า 15 ปี ล้างมือลดลง ห่วงโรคมือเท้าปาก แพร่สูงช่วงเปิดเทอม หลังเด็กมาอยู่รวมกัน แนะ 4 หลักสกัดใน ร.ร.-ศูนย์เด็กเล็ก

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

​วันที่ 23 พ.ค.65 นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการสำรวจอนามัยโพลพบว่า กลุ่มเด็กวัยเรียนอายุต่ำกว่า 15 ปี มีแนวโน้มพฤติกรรมการป้องกันโรคเพิ่มขึ้น ทั้งการสวมหน้ากากที่เพิ่มขึ้นจาก เม.ย.ที่พบจากร้อยละ 92.4 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 96.1 ใน พ.ค. การเว้นระยะห่างทำได้ดีจากเดิมร้อยละ 70 เพิ่มเป็นร้อยละ 77.3 ส่วนพฤติกรรมล้างมือกลับพบลดลงจากร้อยละ 84 เหลือร้อยละ 82

ทั้งนี้ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคต่างๆ และช่วงหน้าฝน ขอเน้นย้ำพ่อแม่ ผู้ปกครอง กระตุ้นเด็กวัยเรียนล้างมือบ่อย ๆ หลังหยิบจับกับสิ่งของที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น ของเล่น เครื่องเล่น ราวบันได ลูกบิดประตู โต๊ะ เป็นต้น รวมทั้งล้างมือก่อนกินอาหาร และหลังใช้ห้องน้ำ ห้องส้วม กรณีที่ไม่สะดวกล้างมือด้วยสบู่ สามารถใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือแทนได้ หาซื้อได้ง่าย พกติดตัวได้ตลอดเวลา

นพ.สุวรรณชัย กล่าวว่า การทำความสะอาดมืออย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันโรคต่าง ๆ ได้ อาทิ โรคปอดบวม ท้องร่วง อาหารเป็นพิษ และพยาธิ รวมถึงโรคมือ เท้า ปาก ซึ่งช่วงเปิดเรียนนี้ถือว่ามีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะศูนย์เด็กเล็กและโรงเรียน เพราะเด็กต้องอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก จึงควรคุมเข้มในการตรวจคัดกรองเด็กก่อนเข้าเรียนทุกวัน และดูแลเด็กด้วยหลัก 4 ร.

คือ 1.รักษาความสะอาด สถานที่ บ้าน โรงเรียน ศูนย์เด็กเล็ก เน้นทำความสะอาดสถานที่ ห้องน้ำ ห้องส้วม ของใช้ ของเล่น ภาชนะที่เด็กใช้ร่วมกัน โดยใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีส่วนผสมของคลอรีน น้ำยาทำความสะอาด หากเป็นสิ่งของเครื่องใช้ของเด็กที่มีการนำเข้าปาก ให้ล้างด้วยสบู่และล้างออกด้วยน้ำสะอาดแล้วนำไปตากแดดหรือเช็ดให้แห้ง หากมีเด็กป่วยเพิ่มขึ้นให้ปิดห้องเรียนหรือโรงเรียน และจัดการทำความสะอาด เพื่อป้องกัน การแพร่ระบาด

2.รักษาสุขอนามัย หมั่นล้างมือก่อน และหลังกินอาหาร หลังขับถ่าย ด้วยสบู่และน้ำ รวมทั้งควรจัดเตรียมเครื่องใช้ของเด็กแยกเป็นรายบุคคล ไม่ให้ใช้ร่วมกัน ส่วนผู้ดูแลเด็กต้องทำความสะอาดมือก่อนหยิบจับอาหารให้เด็กกิน และอาหารต้องไม่มีแมลงวันตอม น้ำดื่มต้องสะอาด ผ้าอ้อมหรือเสื้อผ้าที่เปื้อนอุจจาระต้องรีบซักให้สะอาดโดยเร็ว และทิ้งน้ำลงในโถส้วม ห้ามทิ้งลงท่อระบายน้ำ

3.รู้ทันสังเกต มีไข้ มีจุด หรือผื่นแดงบริเวณมือ เท้า ปาก อาจมีอาการเจ็บปาก น้ำลายไหล ตุ่มนี้จะกลายเป็นตุ่มพองใส บริเวณรอบๆ อักเสบแดง และแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆ อาการจะทุเลา และหายเป็นปกติภายใน 7-10 วัน และ 4.ระวัง ไข้สูง หอบเหนื่อย ซึม กล้ามเนื้ออ่อนแรง หากพบเด็กมีอาการดังกล่าว ให้รีบพาพบแพทย์ทันที

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน