BBC News รายงานข่าว การขายพื้นที่ 23 ไร่ใจกลางกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่ก่อตั้งสถานทูตอังกฤษประจำประเทศไทย ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่ปี 1922 ในราคา 420 ล้านปอนด์ หรือราว 18,600 ล้านบาท

โดยการขายครั้งนี้ นายบอริส จอห์นสัน รัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษ เปิดเผยว่า รายได้จากการขายสถานทูตอังกฤษในกรุงเทพฯ ครั้งนี้ มีมูลค่าถึงเกือบครึ่งของงบประมาณประจำปีที่กระทรวงต่างประเทศได้รับ โดยเงินที่ได้รับจากการขายครั้งนี้ จะนำไปใช้ในการเสริมมาตรการความปลอดภัยในสถานทูตต่างๆ การปรับปรุง และซื้อสถานทูตแห่งใหม่ในอินเเดียด้วย

ทั้งนี้ สถานทูตอังกฤษในประเทศไทยจะย้ายไปอยู่ที่ตึก AIA สาธร ในปี 2019 โดยเช่าเอาไว้ 15 ปี โดยสถานทูตอังกฤษบนถนนสาธร เป็นการก่อสร้างสไตล์โคโลเนียลถูกสร้างขึ้นตั้งแตปีพ.ศ.2465 หรือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ภายในมีรูปปั้นของสมเด็จพระราชินิวิกตอเรีย จะถูกเก็บไว้ในสถานทูตเดิม แต่อนุสรณ์สงครามจะถูกย้ายไปที่ใหม่

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน