เปิดเกณฑ์ขึ้น เงินเดือนข้าราชการ บรรจุใหม่ได้ 18,000 มีบางตำแหน่งไม่ได้ปรับขึ้น ระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการในระดับซี 9 เหตุมีฐานเงินเดือนที่สูงแล้ว

วันที่ 28 พ.ย.66 นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) กล่าวการขึ้น เงินเดือนข้าราชการ ว่า

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบการปรับขึ้น เงินเดือนข้าราชการ โดยจะปรับขึ้นในอัตรา 10 % เป็นระยะเวลา 2 ปี ในปีงบประมาณ 2567-2568 คาดว่าจะเริ่มต้นการขึ้นเงินเดือนงวดแรกได้ ภายหลังจากงบประมาณปี 2567 มีผลบังคับใช้ในช่วงกลางปี

นายดนุชา กล่าวว่า การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ จะเริ่มต้นที่ข้าราชการบรรจุใหม่ก่อน โดยในช่วง 2 ปีนี้ จะปรับเพิ่มเงินเดือนให้ไปถึง 18,000 บาท ส่วนข้าราชการรุ่นพี่ที่เข้ามาแล้วเงินเดือนไม่ถึงจะปรับขึ้นไปเช่นกัน เพื่อให้มีส่วนต่างของเงินเดือนเพิ่มขึ้นไปด้วย

สำหรับการปรับขึ้นเงินเดือนรอบนี้ จะปรับเพิ่มขึ้นเฉพาะกลุ่มข้าราชการบรรจุใหม่ก่อน

  • โดยปรับอัตราเงินเดือนเพิ่มขึ้นปีละ 10 % เพื่อให้ปีที่ 2 ของการทำงาน คือปี 2568 ข้าราชการบรรจุใหม่จะมีเงินเดือนแตะ 18,000 บาท
  • ระหว่างการรอการปรับฐานขึ้นเงินเดือนขึ้น ในช่วงนี้จะมีเงินช่วยค่าครองชีพเข้าไปช่วยก่อน แต่จะเพิ่มขึ้นเท่าใดนั้น กรมบัญชีกลางจะกลับไปพิจารณา
  • กลุ่มข้าราชการที่บรรจุเข้ามาก่อน 1-2 ปี ที่การปรับฐานเงินเดือนใหม่จะเริ่มต้นขึ้นนั้น จะพิจารณาการปรับฐานเงินเดือนขึ้นมาใหม่ ให้มากขึ้นกว่าข้าราชการบรรจุใหม่ที่ได้เงินเดือน 18,000 บาทเล็กน้อย เพื่อให้มีช่องว่างระหว่างเงินเดือนของข้าราชการเดิม

การปรับขึ้นเงินเดือนครั้งนี้ มติ 4 หน่วยงานได้ข้อสรุปร่วมกันว่า การปรับขึ้นเงินเดือนข้าราชการ ตั้งแต่ระดับปฏิบัติการที่จบปริญญาตรีแล้วบรรจุเป็นข้าราชการใหม่ ไปถึงแค่ระดับชำนาญการพิเศษ หรือระดับซี 8

ส่วนระดับผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้อำนวยการในระดับซี 9 จะไม่ได้รับการปรับขึ้นเงินเดือน เพราะมีฐานเงินเดือนที่สูงแล้ว

งบประมาณที่จะนำมาใช้ สำนักงบประมาณและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะไปพิจารณารายละเอียด เบื้องต้นคาดว่าคงใช้งบประมาณหลัก 5,000 – 6,000 ล้านบาท ในปี 2567 จากงบกลาง

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน