กรมบัญชีกลาง เผยแพร่ปฏิทินจ่าย เงินเดือนข้าราชการ ลูกจ้าง ปี 2567 ที่ลงทะเบียนรับเงินเดือน 2 รอบ เช็กเลย เงินเดือนออกวันไหน แบ่งจ่ายกลางเดือนกับปลายเดือน

กรณีที่รัฐบาลแก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกา (พรก.) การจ่ายเงินเดือน เงินปี บำเหน็จ บำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยปรับคำนิยามให้ การจ่ายเงินเดือนของข้าราชการโดยสามารถแบ่งจ่ายเป็น 2 รอบ ตั้งแต่เดือนมกราคมปี 2567 เป็นต้นไปนั้น เพื่อเป็นการเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ รวมถึงการเพิ่มอัตราการหมุนเวียนการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 1 ม.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบการจ่ายเงินเดือนนั้น เผยแพร่ปฏิทินการจากเงินเดือนข้าราชการและลูกจ้างประจำ สำหรับปี 2567

ดังนี้ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่ลงทะเบียนรับเงินเดือน 2 รอบ นั้น จะแบ่งจ่ายกลางเดือนกับปลายเดือน ยกเว้นเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์ที่ ลูกจ้างประจำที่ลงทะเบียนไว้จะยกได้รับเงินก้อนเดียวในปลายเดือน ขณะที่ข้าราชการและลูกจ้างประจำที่รับเงินเดือนปกติจะจ่ายช่วงปลายเดือนเช่นเดิม

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน