The Malaysian Bar องค์กรวิชาชีพที่ควบคุมวิชาชีพทนายความในคาบสมุทรมาเลเซีย ทำหนังสือเวียน เพิ่มกฎหมายคุกคาม แค่ขยิบตา ไปนั่งที่โต๊ะ ก็โดนจับได้

The Malaysian Bar องค์กรวิชาชีพที่ควบคุมวิชาชีพทนายความในคาบสมุทรมาเลเซีย เพิ่งเผยแพร่หนังสือเวียนเกี่ยวกับกฎหมายการล่วงละเมิดทางเพศ รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายการล่วงละเมิดและสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการล่วงละเมิดทางเพศในสถานที่ทำงาน

โดยมีการกำหนด 3 หมวดหมู่ที่เป็นการล่วงละเมิดทางเพศและตัวอย่างของแต่ละประเภท คือ การเสนอผลประโยชน์ทางเพศ การล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่พึงปรารถนา และการบีบบังคับทางเพศ

สำหรับการเสนอผลประโยชน์ทางเพศ แม้จะเป็นการล้อเล่นแต่ถ้าเกี่ยวข้องกับงาน เช่น การเลื่อนตำแหน่ง ความสัมพันธ์ หรือความมั่นคงในการทำงานเพื่อแลกกับความช่วยเหลือ เช่น การออกเดท การกอด และอื่น ๆ ถือเป็นการล่วงละเมิดทางเพศ

ในส่วนของการล่วงละเมิดทางเพศที่ไม่พึงปรารถนา ความคิดเห็น ท่าทาง หรือการสัมผัสทางกายที่ไม่เหมาะสมของเพื่อนร่วมงาน หากสร้างความรู้สึกไม่สบายหรือความทุกข์แก่ผู้อื่น แม้ว่าจะเป็นการล้อเล่นก็ถือเป็นการคุกคามเช่นกัน

The Malaysian Bar กล่าวเพิ่มเติมว่าอาจมีได้หลายรูปแบบดังนี้

  1. การแสดงท่าทาง : การแสดงท่าทางที่มีการชี้นำทางเพศ เช่น การขยิบตาหรือสัญญาณมือ
  2. พฤติกรรมทางวาจา : การแสดงความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสมเกี่ยวกับรูปลักษณ์ภายนอก ไม่จำเป็นต้องเป็นการดูหมิ่นเสมอไป
  3. ความประพฤติทางกาย ได้แก่ ผิวปากแซว กีดขวางทาง ตบหัวผู้อื่น และนั่งอยู่ที่โต๊ะโดยไม่มีเหตุผล

ในขณะเดียวกัน การบีบบังคับทางเพศ รวมถึงการคุกคามโดยชัดเจน เช่น การตกงาน การถูกลดตำแหน่ง หรือความเสียหายต่อชื่อเสียงทางวิชาชีพของตน หากพวกเขาปฏิเสธคำขอที่ไม่เหมาะสม

ด้วยเหตุนี้ The Malaysian Bar จึงแนะนำให้เหยื่อส่งคำร้องเรียนเกี่ยวกับเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านโครงการริเริ่ม Peer Support Network พร้อมรับประกันว่าจะรักษาความลับให้

ที่มา: worldofbuzz

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน