เปิด 10 อันดับ มหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีนักศึกษามากที่สุดในประเทศ ม.กรุงเทพ มีผู้เรียนมากสุด 4 หมื่นคน ตามมาด้วย ม.ศรีปทุม และ ม.รังสิต

วันที่ 8 มิ.ย.2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยแพร่ข้อมูลนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

พบว่า สถาบันอุดมศึกษารัฐ มีนิสิต-นักศึกษาทั้งหมด 1,267,818 คน สถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีนักศึกษาทั้งหมด 259,115 คน สถานศึกษานอกสังกัด มีผู้เรียนทั้งหมด 19,477 คน รวมมีผู้เรียนทั้งหมด 1,546,410 คน

สำหรับ 10 อันดับมหาวิทยาลัยเอกชน ที่มีผู้เรียนมากที่สุดในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 มีดังนี้

  • อันดับ 1 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มีผู้เรียนทั้งหมด 40,095 คน
  • อันดับ 2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม มีผู้เรียนทั้งหมด 33,548 คน
  • อันดับ 3 มหาวิทยาลัยรังสิต มีผู้เรียนทั้งหมด 26,197 คน
  • อันดับ 4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีผู้เรียนทั้งหมด 15,068 คน
  • อันดับ 5 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี มีผู้เรียนทั้งหมด 14,347 คน
  • อันดับ 6 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มีผู้เรียนทั้งหมด 13,925 คน
  • อันดับ 7 มหาวิทยาลัยสยาม มีผู้เรียนทั้งหมด 9,276 คน
  • อันดับ 8 มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มีผู้เรียนทั้งหมด 6,630 คน
  • อันดับ 9 มหาวิทยาลัยธนบุรี มีผู้เรียนทั้งหมด 6,300 คน
  • อันดับ 10 มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มีผู้เรียนทั้งหมด 6,179 คน

ที่มา : มติชน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน