เอาจริง! เพิ่มโทษขายหวยเกินราคา ทั้งจำ ทั้งปรับ ห้ามขายให้เด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี

17 เม.ย. 2561 - 16:35 น.

เมื่อวันท่ี 17 เม.ย. พ.ต.อ.บุญส่ง จันทร์ทรีศรี รองผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (ฉบับที่..) พ.ศ… ที่เป็นแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเดิมที่มีมาตั้งแต่ ปี 2517 เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายมาตรา อาทิ การปรับคำนิยาม ได้มีการปรับโครงสร้างกองสลาก องค์ประกอบคณะกรรมการ การจัดสรรเงินรางวัล การจัดตั้งกองทุนเพื่อพัฒนาสังคม และบทกำหนดโทษต่างๆ เพิ่มบทกำหนดโทษหากมีการขายสลากเกินราคา เดิมมีเพียงโทษปรับ รวมถึงการห้ามจำหน่ายสลากในสถานศึกษา และห้ามจำหน่ายสลากให้กับบุคคลที่อายุต่ำกว่า 20 ปี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

ทั้งนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ปรับปรุงร่าง พ.ร.บ. เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้าคสช. ที่ 11 / 2558 เรื่องมาตรการแก้ไขปัญหาการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลโดยกระทรวงการคลังเป็นผู้เสนอเพิ่มบทลงโทษกรณีขายสลากเกินราคาจากเดิมมีเพียงโทษปรับให้มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 1 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีการกำหนดไม่ให้ขายสลากในสถานศึกษา และห้ามขายให้กับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 20 ปี

ส่วนของการจัดสรรรายได้ แบ่งออกเป็น 60% ยังเป็นเงินรางวัล 22% เป็นรายได้รัฐ 17% เป็นการบริหารจัดการ และ 1% เป็นกองทุนพัฒนาสังคม หรือไม่เกิน 1,000 ล้านบาท แต่ในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนบริหารจัดการ 17% ยังมีการแบ่งออกเป็น 3% เป็นค่าบริหารจัดการของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล 2% เป็นสัดส่วนของจำตัวแทนจำหน่ายแบบสมาคมหรือองค์กรและ 12% เป็นสัดส่วนตัวแทนจำหน่ายรายย่อยจากเดิม 7% เพื่อให้ร่ายย่อยมีกำไรเพิ่มขึ้น


“การปรับปรุงกฏหมายเพื่อเอาผิดกับผู้ที่ขายเกินราคา และเพิ่มรายได้ให้กับผู้ขายรายย่อยจากเดิม ใบละ 80 บาทรายย่อยจะได้กำไร 5.60 บาท/ใบ ส่วนกฏหมายใหม่ได้กำหนดให้รายได้ของผู้ขายรายย่อยเพิ่มขึ้น หากขายสลากราคา 80 บาท จะมีกำไร 9.60 บาท/ใบ ซึ่งในส่วนของค่าบริหารจัดการที่เพิ่มขึ้น 5% จากเดิม 12% เป็น 17% เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นให้กับรายย่อย และโทษเดิมหากขายเกินราคามีเพียงปรับแต่กฏหมายใหม่เพิ่มโทษจำคุกด้วย”

พ.ต.อ.บุญส่ง กล่าวว่า สำหรับพ.ร.บ.ใหม่ ได้มีการจัดสรรเงินเพื่องบประมาณเพื่อดำเนินการ รองรับการออกผลิตภัณฑ์หรือสินค้าใหม่ หรือที่กำหนดไว้เพื่อเพิ่มสลากสมทบ อาทิ สลากออนไลน์ ลอตโต้ ในในเรื่องของสินค้าใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา เพื่อเป็นทางเลือกให้กับพี่น้องประชาชน ต้องศึกษาก่อนว่ามีผลกระทบกับผู้มีส่วนได้เสียมากน้อยเพียงใด รวมถึงเรื่องของการรวมชุด ที่มีความต้องการมากขึ้น ทำให้มีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ้น คือรวมชุด 2 ใบราคา 200 บาท กองสลากจึงเตรียมออกสลากใหม่เพื่อให้อยู่ในใบเดียว เพื่อแก้ปัญหาขายเกินราคา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
seagame

ภาพที่อัลบั้มภาพ เอาจริง! เพิ่มโทษขายหวยเกินราคา ทั้งจำ ทั้งปรับ ห้ามขายให้เด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี
ข่าวที่เกี่ยวข้อง