จากแคมเปญ “MATICHON – KHAOSOD ASIAN GAMES 2023” ทายผลทีมชาติไทย ลุ้นชัยรับโชค มูลค่ารวม 1.5 ล้านบาท กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับจากผู้อ่านอย่างคับคั่ง โดยมียอดผู้ส่งคูปองเข้ามาร่วมลุ้นถึง 2,243,819 ใบ

เพื่อลุ้นรับ รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ รางวัลละ 500,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ฮอนด้า Scoopy Urban รางวัลละ 49,900 บาท จำนวน 6 รางวัล
รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy z Flip 5 รางวัลละ 39,900 บาท จำนวน 5 รางวัล
รางวัลที่ 4 สร้องคอทองคำ หนัก 1 บาท จำนวน 10 รางวัล ซึ่งผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล มีดังต่อไปนี้

รางวัลที่ 1 สร้อยคอทองคำ มูลค่า 500,000 บาท

คุณสมชาย พิบูลย์วรวงศ์ จ.สมุทรสาคร

รางวัลที่ 2 รถจักรยานยนต์ Honda Scoopy

 1. นาย ประสิทธิ์ วงศ์ชัย จ.ลำพูน
 2. นายทวีพล กันนะพันธุ์ จ.เชียงใหม่
 3. เด็กชายคบัสวิน มหาเทพ จ.กรุงเทพ
 4. นายสมชาย ลิขิตทางธรรม จ.กรุงเทพ
 5. นางสาว อัมพร โพธิ์เรืองรอง จ.กรุงเทพ
 6. นายวิเชียร สุขธรรม จ.ลพบุรี

รางวัลที่ 3 โทรศัพท์มือถือ Samsung Galaxy Flip 5

 1. คุณจรรยพร ดีเสมอ จ.สุรินทร์
 2. คุณสิริพงษ์ สรรคณี จ.นนทบุรี
 3. คุณภัคดี แซ่โง้ว จ.กรุงเทพ
 4. คุณทิววาวรรณ เนตรมณี จ.กรุงเทพ
 5. คุณประสิทธิ์ บุญเพ็ชร จ.กทม

รางวัลที่ 4 สร้อยคอทองคำหนัก 1 บาท

 1. คุณเปรมสันต์ ลือบพิพัฒน์ จ.สมุทรปราการ
 2. คุณวิชัย ลีระกุล จ.ฉะเชิงเทรา
 3. คุณปวริศา ภัคดีไทย จ.ขอนแก่น
 4. คุณแคทริยา ศิริวัฒนะนาวัน จ.สมุทรสาคร
 5. คุณธณัตชัย เหลือรักษ์ จ.กรุงเทพ
 6. คุณสุภางค์ ภูนะ จ.อุบลราชธานี
 7. คุณธีรวัชร ภูมิ จ.ระนอง
 8. คุณวรรณเพ็ญ รำจวนเกียรติ จ.สมุทรสาคร
 9. คุณเพียงใจ ประกอบผล จ.สมุทรปราการ
 10. คุณวิรัช ร่มเพ็ชร จ.ชุมพร

เงื่อนไขการรับรางวัล

 • บริษัทจะติดต่อเพื่อนัดหมายวันและเวลารับของรางวัลที่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) 12 เทศบาลนฤมาล หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อที่อยู่ตรงตามที่กรอกไว้ในคูปอง พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท ข่าวสด จำกัด 40/10 ถ.เทศบาลนิมิตใต้ ประชานิเวศน์ 1 ลาดยาว จตุจักร กทม. 10900 ในวันและเวลาทำการภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากเลยกำหนดให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลทั้งหมด ตามระเบียบของกรมสรรพากร
 • รางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
 • ในกรณีผู้โชคดีได้รับรางวัลมากกว่า 1 รางวัล ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น
 • หากมีการปลอมแปลงคูปองชิงโชค หรือดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ ซึ่งได้มาโดยมิชอบทางกฎหมาย บริษัทจะถือว่าเป็นโมฆะและจะดำเนินคดีตามกฎหมาย
 • บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใดๆ ตามสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • การตัดสินของคณะกรรมการตัดสินถือเป็นที่สิ้นสุด
 • พนักงาน บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน), บริษัท ข่าวสด จำกัด และบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการดำเนินงาน พร้อมครอบครัวเครือญาติที่มีนามสกุลเดียวกัน ไม่มีสิทธิ์ได้รับรางวัลจากกิจกรรมนี้

หากพบข้อสงสัยหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) โทร. 02-580 0021 ต่อ 1605 ในวันและเวลาทำการ (วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 17.00 น.)

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน