เผยทีมงานวรงค์ ทิวทัศน์ ที่จะลงสมัครนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลฯ โดยมี “ลีซอ”ธีรเทพ วิโนทัย เป็นทีมงาน รวมถึงผอ.เซนส์ กลับสู่วงการลูกหนังไทยอีกครั้ง

เผยทีมงานวรงค์ ทิวทัศน์ ที่จะลงสมัครชิงตำแหน่งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ
โดยรายชื่อมีดังนี้
นายกสมาคม
นายวรงค์ ทิวทัศน์

อุปนายก
1.นายยรรยง อัครจินดานนท์
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนามูลค่าทางการตลาด
2.นายวราวุธ เจนธนากุล
ผู้เชี่ยวชาญมูลค่าการถ่ายทอดสด การจัดการคอนเทนต์
3.ดร.อนุชิต กุลวานิช
ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชนกีฬา
4.อุปนายกฟุตซอลและฟุตบอลชายหาด
5.อุปนายกฝ่ายการเงิน

กรรมการกลาง
1.นางสาวธีรณา เศรษฐสมภพ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารการเงิน โดยมีประสบการณ์ในการปรับปรุงโครงสร้างบริษัท เพื่อนนำเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และปรับโครงสร้างหนี้ รวมทั้งการให้คำแนะนำการลงทุนสำหรับนักลงทุนส่วนบุคคลรายใหญ่
2.ผศ.ไพฑูรย์ มนต์พานทอง
ผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์การจัดการการท่องเที่ยวในมิติที่หลากหลาย เช่น การท่องเที่ยวเชิงกีฬา
3.นายพงษ์กฤษณ์ โอถาวร
ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนงานระดมทุน
4.ดร.วิศิษฐ์ กาญจโนภาศ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการกีฬา
5.นายธีรเทพ วิโนทัย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนานักกีฬาอาชีพ
6.ศ.ดร.นพดล ร่มโพธิ์
ผู้เชี่ยวชาญด้านประสิทธิภาพองค์กร
7.ผศ.ดร.พงค์เทพ สุธีรวุฒิ
ผู้เชี่ยวชาญด้านการก้าวข้ามขีดจำกัดขององค์กร ด้านการเชื่อมต่อภาคประชาชนและภาคสังคม หน่วยงานรัฐกับท้องถิ่นและภาควิชาการ การคลี่คลายความขัดแย้ง
8.ผศ.ดร.ดิฏฐชัย จันทร์คุณา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการอุตสาหกรรมกีฬา
9.ตัวแทนสโมสรไทยลีก 1
10.ตัวแทนสโมสรไทยลีก 2
11.ตัวแทนสโมสรไทยลีก 3
12.ตัวแทนฟุตบอลสมัครเล่น
13.ตัวแทนฝ่ายผู้ตัดสิน

ที่ปรึกษา/คณะทำงาน
1.ดร.ปณิธาน วัฒนายากร ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์
2.นายวิชัย พูลวรลักษณ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาธุกิจ
3.ผศ.ชาญชัย สุขสุวรรณ์ ที่ปรึกษาด้านการศึกษา

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน