การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567 ณ จังหวัดกระบี่ วิ่ง 1500 ม. ชาย ทอง อนุชา พาดา เขต 6 จ.ตาก เวลา 4.04.44 น., เงิน ราชพฤกษ์ ช่างเหล็ก เขต 10 กรุงเทพฯ เวลา 4.06.02 น., ทองแดง อนุชิต พาดา เขต 6 จ.ตาก เวลา 4.07.12 น., วิ่ง 1500 ม. หญิง ทอง ฤดี เนตรไทย เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 4.54.88 น., เงิน พุทธชาด สุขกลิ่น เขต 7 จ.สุพรรณบุรี เวลา 4.58.22 น., ทองแดง พิชญาดา สายทอง เขต 9 จ.สงขลา เวลา 5.03.14 น.

เดิน 5,000 ม. หญิง ทอง กนกวรรณ กลอักษรทอง เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 28.32.69 น., เงิน ปัญฑิตา ประทีป ณ ถลาง เขต 8 จ.ชุมพร เวลา 29.11.84 น., ทองแดง ธีริศรา แก่นนาคำ เขต 6 จ.นครสวรรค์ เวลา 32.46.46 น., กระโดดไกล หญิง ทอง ธิวาทิพย์ พงษาเทศ เขต 1 จ.ปทุมธานี สถิติ 5.35 ม., เงิน เนตรปรียา อะโรคา เขต 2 จ.สมุทรปราการ สถิติ 5.29 ม., ทองแดง เอิร์น พวงแตง เขต 1 จ.นนทบุรี สถิติ 5.25 ม., ทุ่มลูกน้ำหนัก ชาย ทอง เอกศักดิ์ พุฒศรี เขต 3 จ.อุบลราชธานี สถิติ 15.87 ม., เงิน ชัยธัช ศรีวิยะ เขต 2 จ.จันทบุรี สถิติ 15.85 ม., ทองแดง รัชพงศ์ มาลาศรี เขต 4 จ.ขอนแก่น 15.57 ม.,

จักรยาน ที่ถนนตำบลหนองทะเล ประเภทถนน ไทม์ไทรอัล (ระยะทาง 30 กม.) ทอง ธฤต รอดวิลัย เขต 10 กรุงเทพฯ เวลา 42.09.12 น., เงิน พงศ์พล อมรปิยะกฤษฐ์ เขต 10 กรุงเทพฯ 43.36.21 น., ทองแดง รัชชานนท์ วรเดช เขต 10 กรุงเทพฯ เวลา 44.13.05 น., ประเภทไทม์ไทรอัล หญิง (ระยะทาง 15 กม.) ทอง พิทยาพร แซ่ตั๋น เขต 10 กรุงเทพฯ เวลา 15.40.66 น., เงิน ฐนิญาพร สิงห์ทอง เขต 2 จ.สมุทรปราการ เวลา 17.39.68 น., ทองแดง สุรัสญา วงศ์พันธ์ เขต 7 จ.สมุทรสงคราม เวลา 18.28.21 น.,

เรือพาย ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตฯ โรงงานไฟฟ้าภาคใต้ เรือคยัค 1 คน ชาย 500 เมตร ทอง พิชญางกูล ทองปั้น เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 2.10.03 น., เงิน ปองพล นาคทองอินทร์ เขต 2 จ.นครนายก เวลา 2.12.51 น., ทองแดง พิสิฐกร ซื่อตรง เขต 8 จ.กระบี่ เวลา 2.24.14 น., เรือแคนู 1 คน 500 ม. ชาย ทอง วิศรุต ผาสิกา เขต 2 จ.ชลบุรี เวลา 2.23.58 น., เงิน กฤษณะ จวงจันทร์ เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 2..29.29 น., ทองแดง ธีรเมธ ต้อนรับ เขต 1 จ.อ่างทอง เวลา 2.39.83 น.

กระดานยืนพาย 1 คน 400 ม. ชาย ทอง ฉัตรชัย ปราคำศรี เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 3.11.85 น., เงิน ศรันย์ ศรีวงษ์รักษ์ เขต 10 กรุงเทพฯ เวลา 3.24.01 น., ทองแดง ปฏิพันธ์ อินยา เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 3.34.46 น., กระดานยืนพาย 1 คน 400 ม. หญิง ทอง ธนภรณ์ สมมิตร เขต 5 จ.เชียงใหม่ เวลา 3.30.91 น., เงิน ปิยดา กิคำ เขต 3 จ.อุบลราชธานี เวลา 3.56.52 น., ทองแดง ณัฐรินีย์ เกตุสวัสดิ์ เขต 10 กรุงเทพฯ เวลา 3.59.67 น.

ยกน้ำหนัก ที่โรงยิมศรีเอราวัณ ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รุ่น 45 กก. หญิง สแนทช์ ทอง ศศิประภา เรืองชัย เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 60 กก., เงิน กชกร โคตรประทุม เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 59 กก., ทองแดง สายใจ สุสมแก้ว เขต 5 จ.แม่ฮ่องสอน สถิติ 51 กก., คลีน แอนด์ เจิร์ค ทอง ทอง ศศิประภา เรืองชัย เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 75 กก., เงิน สายใจ สุสมแก้ว เขต 5 จ.แม่ฮ่องสอน สถิติ 68 กก., ทองแดง กชกร โคตรประทุม เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 67 กก. น้ำหนักรวม ทอง ศศิประภา เรืองชัย เขต 6 จ.นครสวรรค์ สถิติ 135 กก., เงิน กชกร โคตรประทุม เขต 2 จ.ชลบุรี สถิติ 126 กก., ทองแดง สายใจ สุสมแก้ว เขต 5 จ.แม่ฮ่องสอน สถิติ 119 กก.

ลีลาศ ที่ห้องประชุมกิ่งจัน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ตะลุง JUNIOR CLASS B ทอง พิชยาภรณ์ นิวัฒน์เมธากุล กับ ธีรวิทย์ แย้มสุนทรหลวง เขต 8 จ.กระบี่, เงิน อภิวิชญ์ สัจจะมานะชัย กับ ฌฤธัท กฤตยารัตน์ เขต 10 กรุงเทพฯ, ปัณณ์ จริงจิตร กับ ณฐมน มั่นหมั่น เขต 10 กรุงเทพฯ, ตะลุง Juvenile II Class D ทอง กวิสรา ไชยสงคราม กับ กฤชนนท์ ธรรมชาติ เขต 9 จ.สงขลา, เงิน นัฐพงษ์ คุณชื่น กับ มิลิน พานทอง เขต 2 จ.ระยอง, ทองแดง ธีรกุล ทองทวี กับ ชัญญา อัมพุช เขต 3 จ.ศรีสะเกษ

เปตอง ที่สนามเปตอง โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ชายเดี่ยว ทอง ไททักษ์ อักษรกูล เขต 8 นครศรีธรรมราช, เงิน ปฏิวัติ โชคชัย เขต 4 จ.ขอนแก่น, ทองแดง นายกิตติศักดิ์ เจือพันธ์ เขต 9 จ.สงขลา, หญิงเดี่ยว ทอง ญาดา น้อยหว้า เขต 4 จ.สกลนคร, เงิน ศรพนัช รัตนบุษยาพร เขต 9 จ.สงขลา, ทองแดง สิรารมย์ เจริญคช เขต 2 จ.ระยอง, คู่ผสม ทอง วรสิทธิ์ เอียมคล้าย กับ กัญญวรา พัฒนเจริญ เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี, เงิน ชณาธิป แก่นสาร กับ จิรภิญญา ทาโปปิน เขต 10 กรุงเทพฯ, ทองแดง ธนภัทร เดี่ยวกลาง กับ นงนภัส ศูนย์ขุนทด เขต 3 จ.ชัยภูมิ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน