การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 43 ประจำปี 2567 “กระบี่เกมส์” เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ณ จังหวัดกระบี่ มีผลการแข่งขันดังนี้ เทนนิส ที่สนามเทนนิส ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ มาหยา บุญญาอรุณเนตร นักหวดเยาวชนไทย มือ 547 เยาวชนโลก จากเขต 10 กรุงเทพฯ พบกับ วันใส กสิกรรมไพบูลย์ จากเขต 7 สุพรรณบุรี โดยการแข่งขันทั้ง 2 เซต เป็นมาหยา บุญญาอรุณเนตร ที่เหนือชั้นกว่ามาก เอาชนะ วันใส กสิกรรมไพบูลย์ ไปแบบสบาย 2-0 เซต 6-0,6-0 คว้าเหรียญทองไปครอง

เหรียญเงินเป็นของ วันใส กสิกรรมไพบูลย์ เขต 7 สุพรรณบุรี, เหรียญทองแดง โยษิตา ศรีพร เขต 8 จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนประเภทชายเดี่ยว ธีรภัทร ขันติวีรวัฒน์ เขต 10 กรุงเทพฯ หวดเอาชนะ ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ จากเขต 7 สุพรรณบุรี ไปแบบไม่ยากเย็น 2-0 เซต 6-2,6-0 คว้าเหรียญทองเพิ่มให้กับทีมเทนนิสจากเขต 10 กรุงเทพฯเพิ่มอีกหนึ่งเหรียญ เหรียญเงิน ปัญณ์ณวัชญ์ สุทธิสมบูรณ์ เขต 7 สุพรรณบุรี เหรียญทองแดง ปกรธรรม เถามณี เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช

บาสเกตบอล ที่โรงยิมอเนกประสงค์(จันทร์กะพ้อ) รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ทีมหญิง ทอง เขต 7 จ.นครปฐม, เงิน เขต 1 จ.อ่างทอง, ทองแดง เขต 3 จ.บุรีรัมย์, ทีมชาย ทอง เขต 1 จ.นนทบุรี, เงิน เขต 10 กรุงเทพฯ ทองแดง เขต 4 จ.อุดรธานี

คาราเต้-โด ที่ห้องประชุมกิ่งจัน รร.องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ประเภทต่อสู้ ทีมชาย ทอง เขต 8 จ.กระบี่, เงิน เขต 2 จ.ระยอง, ทองแดง เขต 4 จ.อุดรธานี และ เขต 10 กรุงเทพฯ, ทีมหญิง ทอง เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช, เงิน ข 6 จ.สุโขทัย, ทองแดง เขต จ.ลพบุรี และ เขต 10 กรุงเทพฯ

เทเบิลเทนนิส ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 ประเภทชายเดี่ยว ทอง ภูเดช ปานเฟือง เขต 5 จ.เชียงใหม่, เงิน ปูญวัฒน์ ก้าวหน้าชัยมงคล เขต 1 ปทุมธานี, ทองแดง ญาณเมธี วีระสุวรรณ เขต 5 จ.เชียงใหม่, หญิงเดี่ยว ทอง ชิสา คชมิตร เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน ชยาวดี ดีสิน เขต 2 จ.สมุทรปราการ, ทองแดง ธัญวรัตน์ จันทะนะ เขต 10 กรุงเทพฯ

มวยสากลสมัครเล่น ที่โรงยิมมวย(นายขนมต้ม) ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รุ่นพินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. ทอง ธีรภัตร์ อิตัน เขต 9 จ.ยะลา, เงิน รัฐพัฒน์ ทำเผือก เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช, ทองแดง ทนงศักดิ์ ก้งยี่ เขต 3 จ.อุบลราชธานี กับ วีรวุฒ ใต้คีรี เขต 2 จ.ชลบุรี,รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. ทอง ปิติพงค์ คำทอง เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน วรวุฒิ สูหลำ เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช, ทองแดง บุญยกร ชอบกิจการ เขต 6 จ.ตาก กับ อชิระ สุวรรณชาตรี เขต 9 จ.ยะลา รุ่นฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. ทอง วรเดช พรหมแก้ว เขต 1 จ.อ่างทอง, เงิน ชนะพล ช่วยนา เขต 6 จ.นครสวรรค์, ทองแดง จิรศักดิ์ เพ็งเเก้ว เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช กับ รัชชานนท์ สุขสุด เขต 10 กรุงเทพฯ, รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. ทอง ศรัญญู ต่อเล็ก เขต 9 จ.ตรัง, เงิน วีรภาพ อิ่มเอิม เขต 4 จ.ขอนแก่น, ทองแดง ศุภฤกษ์ หอมจันทร์ เขต 3 จ.สุรินทร์ กับ ชาตินักรบ แสนเสมอ เขต 6 จ.ตาก

มวยไทยสมัครเล่น โรงยิมมวย(นายขนมต้ม) ม.การกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกระบี่ รุ่นพินเวท น้ำหนักไม่เกิน 45 กก. ทอง วัฒนาศักดิ์ วงศ์สวาสดิ์ เขต 2 จ.สมุทรปราการ, เงิน ศุภสิน แก้วมี เขต 10 กรุงเทพฯ, ทองแดง นวิน เบิกนา เขต 8 จ.กระบี่ กับ คัมภีร์ ชัยมงคลวรกุล เขต 5 จ.ลำปาง, รุ่นไลท์ฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 48 กก. ทอง ทัพไทย มาตะรักษ์ เขต 8 จ.กระบี่, เงิน รัชชานนท์ รักกะเปา เขต 1 จ.อ่างทอง, ทองแดง บัณฑิตพงษ์ โชตินอก เขต 6 จ.นครสวรรค์ กับ ศิขรินทร์ สมบูรณ์สร้าง เขต 9 จ.ตรัง, รุ่นฟลายเวท น้ำหนักไม่เกิน 51 กก. ทอง สิทธินนท์ ดำเนียม เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน ทวิชัย พูดเพราะ เขต 8 จ.กระบี่, ทองแดง วีระพล อิ่มเอิบ เขต 4 จ.ขอนแก่น กับ อัมรินทร์ เพชรฤทธิ์ เขต 9 จ.ตรัง, รุ่นแบนตั้มเวท น้ำหนักไม่เกิน 54 กก. ทอง วิวิธวินท์ เลนทำมี เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน วิชานนท์ เชื้อปงปัน เขต 5 จ.ลำปาง, ทองแดง จรายุธ ขุนปลัด เขต 9 จ.ตรัง กับ เกียรติศักดิ์ แสงรัตน์ เขต 2 จ.ระยอง

วู้ดบอล ที่สนามโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 37 แบบนับจำนวนการตี บุคคลชาย ทอง ณัฐวุฒิ มูลประหัสถ์ เขต 7 จ.กาญจนบุรี, เงิน ตรีชาวัชร์ ติปยานนท์ เขต 10 กรุงเทพฯ, ทองแดง วีรากร เพ็ชร์พวง เขต 8 จ.กระบี่, บุคคลหญิง ทอง ศิริรัตนา โมกผา เขต 8 จ.ชุมพร, เงิน ภัทรวดี ฝ่ายสูน เขต 4 จ.ขอนแก่น, ทองแดง พนัชกร กัมพุชพากษ์ เขต 2 จ.สมุทรปราการ, คู่ชาย ทอง สิงหา ช่องโก้ กับ กัปตัน จันทร์ฉาย เขต 10 กรุงเทพฯ, เงิน อธิวัตร ศรีโย กับ จักริน เคนบู เขต 4 จ.ขอนแก่น, ทองแดง จตุพร ถึงใจ กับ ปริญญา ชิวชื่น เขต 1 จ.ชัยนาท, คู่หญิง ทอง สิริกานต์ ดาวเรือง กับ ศศิวิมล เส้งเซง เขต 8 จ.นครศรีธรรมราช, เงิน พันธิสา บุญแสง กับ กัญญาวีร์ ศรีรักษา เขต 3 จ.อำนาจเจริญ, ทองแดง เมษรา นามะยอม กับ รินรดา ใบเงิน เขต 5 จ.ลำพูน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน