เมื่อวันที่ 13 ต.ค. บรรยากาศที่โรงพยาบาลศิริราช ในการจัดงานศิริกรานพระภูบาลนวมินทร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครบรอบ 1 ปี แห่งการสวรรคต ประชาชนจำนวนมากได้เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุสงฆ์จำนวน 199 รูปเพื่ออุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โดยพระภิกษุสงฆ์ออกเดินเท้าบิณฑบาตตั้งแต่หอประชุมกองทัพเรือโดยใช้ถนนอรุณอมรินทร์เลี้ยวหัวมุมโครงตรงแยกศิริราชเข้าสู่โรงพยาบาลศิริราชซึ่งมี นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาพา คณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานในการทำบุญตักบาตร พร้อมด้วย นพ.สงคราม ทรัพย์เจริญ คณะแพทย์หลวงประจำพระองค์ ผู้ถวายการดูแลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน