Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 17 ม.ค. 2564

กฟผ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม  พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 

30 พ.ย. 2563 - 14:16 น.

ท่ามกลางช่วงเวลาที่ท้าทายของประเทศ รัฐวิสาหกิจถือเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งและร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ในฐานะรัฐวิสาหกิจที่มุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงาน และพัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ตลอดจนการพัฒนาสังคมคุณภาพชีวิตของไทยอย่างยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ กฟผ. ได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ให้เข้ารับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ปี 2563 หรือ SOE Award จำนวน 2 รางวัล คือ รางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น และรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น โดยมีพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล

นวัตกรรมสำหรับหม้อแปลงของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สำหรับรางวัลความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมดีเด่น ด้านนวัตกรรม ประเภทดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่สร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการดำเนินงานที่ช่วยยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กรและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมในวงกว้าง โดย กฟผ. ได้รับรางวัลจากสิ่งประดิษฐ์ “การประเมินอายุใช้งานที่เหลือของหม้อแปลงสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า” ซึ่งการพยากรณ์อายุของฉนวนหม้อแปลงเพื่อยืดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้าโดยอาศัยแบบจำลองการเสื่อมสภาพที่ กฟผ. พัฒนาขึ้น ทำให้สามารถวางแผนการซ่อมบำรุงและใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างคุ้มค่า ช่วยลดต้นทุนพลังงานไฟฟ้าและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สนับสนุนแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าทำให้ระบบไฟฟ้าของประเทศเกิดความมั่นคงเชื่อถือได้ รวมทั้งช่วยลดจำนวนขยะอุตสาหกรรมจากระบบด้วย

การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพลอย่างมีส่วนร่วม

ส่วนรางวัลการดำเนินงานเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมดีเด่น เป็นรางวัลที่มอบให้กับรัฐวิสาหกิจที่ส่งเสริมการดำเนินงานเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่อง และสร้างความตระหนักในเรื่องสิ่งแวดล้อมตลอดจนสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนที่สะท้อนถึงผลลัพธ์อย่างแท้จริง ซึ่ง กฟผ. ได้รับรางวัลจากโครงการโครงการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเขื่อนภูมิพล เป็นความร่วมมือระหว่างจิตอาสา กฟผ. ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลดูแลอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ สร้างความอุดมสมบูรณ์ ทั้งการสร้างฝายชะลอน้ำ ปลูกป่า ทำแนวป้องกันไฟป่า ดับไฟป่า ทำให้ปัจจุบันสามารถสร้างฝายชะลอน้ำไปแล้วกว่า 21,000 ฝาย และทำแนวป้องกันไฟป่าครอบคลุมพื้นที่ป่าเขื่อนภูมิพลทั้งสองฝั่งของแม่น้ำปิงกว่า 15,000 ไร่ และครอบคลุมพื้นที่ป่าชุมชนรอบเขื่อนภูมิพลกว่า 300,000 ไร่ คิดเป็นแนวกันไฟป่าระยะทางยาวรวมกว่า 210 กิโลเมตร รวมถึงการให้ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ชุมชน ตลอดจนสนับสนุนการสร้างฝายต้นน้ำรอบพื้นที่เขื่อนภูมิพลและ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ช่วยลดตะกอนดินที่ไหลงลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนภูมิพลอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมให้การสนับสนุนเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อสร้างแนวป้องกันไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม ซึ่งนับเป็นหนึ่งในโครงการ “7 เขื่อนพระนาม 3 โรงไฟฟ้า” และต่อยอดสู่โครงการโรงไฟฟ้าแม่แจ่มอีกด้วย

กฟผ. มุ่งมั่นเดินหน้าพัฒนาการดำเนินงานในทุกมิติ เพื่อเป็นอีกหนึ่งแรงขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนต่อไป

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ กฟผ. คว้ารางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นด้านนวัตกรรมและสิ่งแวดล้อม  พร้อมร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ 
ข่าวที่เกี่ยวข้อง