สถ.กำชับอปท.ดูแลความปลอดภัยชาวบ้าน เทศกาลลอยกระทง

สถ.กำชับอปท.ดูแลความปลอดภัยชาวบ้าน เทศกาล ลอยกระทง

เมื่อวันที่ 13 พ.ย. นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) เปิดเผยว่า วันลอยกระทง” ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 22 พ.ย. ในหลายพื้นที่ได้มีการกำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง และกิจกรรมบันเทิงต่างๆ โดยจะมีประชาชนเดินทางและสัญจรโดยรถยนต์ เพื่อไปร่วมงานเป็นจำนวนมาก อาจจะก่อให้เกิดอันตราย อาชญากรรม และความเดือดร้อนรำคาญ ตลอดจนมีขยะมูลฝอยเกิดขึ้นเป็นจำนวนมากหลังจากเสร็จสิ้นการจัดงานประเพณีลอยกระทง

ดังนั้น เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งรักษาความสะอาดในพื้นที่การจัดงานประเพณีลอยกระทง สถ.จึงแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ เตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวก การรักษาความปลอดภัย และการรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่มีการจัดกิจกรรม

โดยให้ อปท.ประชาสัมพันธ์สถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงของ อปท. หรือหน่วยงานอื่นในพื้นที่ให้กับประชาชนผู้ใช้รถ ใช้ถนน หรือผู้เข้าร่วมงานในพื้นที่ทราบ ให้มีการตรวจสอบบริเวณท่าเทียบเรือ แพ หรือโป๊ะ หรือสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทง

หากพบว่ามีข้อบกพร่อง ชำรุดเสียหาย ให้รีบดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขให้มีความสมบูรณ์พร้อมใช้งานก่อนจะถึงวันจัดงาน รวมถึงจัดระเบียบอำนวยความสะดวกด้านจราจร พร้อมทั้งเฝ้าระวังความปลอดภัยบริเวณที่มีประชาชนหนาแน่น โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีการจัดงานประเพณีลอยกระทง

นายสุทธิพงษ์ กล่าวต่อว่า สำหรับด้านการรักษาความปลอดภัยนั้น ให้ อปท.จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่เข้าร่วมงาน และประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนให้ประชาชนป้องกันและระมัดระวังอุบัติเหตุ และอุบัติภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ในสถานที่จัดงาน เช่น การจุดธูป เทียน พลุ ประทัด ดอกไม้เพลิง การปล่อยโคมลอย และอุบัติภัยทางน้ำ จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากการจัดกิจกรรม

และให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้อยู่ประจำท่าเทียบเรือ แพ หรือโป๊ะ และไม่ให้มีจำนวนประชาชนมากจนเกินขีดความสามารถที่ท่าเทียบเรือ แพ หรือโป๊ะ จะรองรับน้ำหนักได้ ตลอดจนการจัดเตรียมความพร้อมของแพทย์ พยาบาล และหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระบบติดต่อสื่อสาร การสั่งการ การประสานงาน และความพร้อมเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์กู้ชีพทางน้ำให้พร้อมปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ

นายสุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า และที่สำคัญต้องมีการตรวจสอบสถานที่จัดงานในการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยให้ถือปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ.2551 และให้ความร่วมมือและช่วยเหลือ พร้อมทั้งตรวจตราและสอดส่องสถานที่สุ่มเสี่ยง เช่น โรงแรม หอพัก และสถานที่สาธารณะ เป็นต้น เพื่อป้องกันการมั่วสุมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมด้วย

ทั้งนี้ ให้ อปท.รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเลือกใช้วัสดุของกระทงให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ การเลือกใช้วัสดุที่ทำจากธรรมชาติที่มีอยู่ในพื้นที่ หรือวัสดุที่ย่อยสลายง่าย เช่น วัสดุที่ทำจากต้นกล้วย มะพร้าว ดอกไม้ และขนมปัง เป็นต้น

ทั้งนี้ ควรหลีกเลี่ยงการใช้กระทงที่ทำจากโฟม พลาสติก และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ให้ อปท. จัดภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภทในสถานที่จัดงานให้เพียงพอ เพื่อความสะดวกในการเก็บ ขน และนำไปกำจัด ตลอดจนนำไปใช้ประโยชน์ และขอความร่วมมือจากประชาชน นักเรียน นักศึกษา ผู้นำชุมชน หมู่บ้านและท้องถิ่นในพื้นที่ร่วมกันทำความสะอาดและเก็บขยะบริเวณสถานที่จัดงาน

โดยให้คัดแยกขยะที่ย่อยสลายได้ หรือขยะมูลฝอยที่นำกลับไปใช้ใหม่ หรือนำไปใช้ประโยชน์ออกจากขยะทั่วไป ตลอดจนขอความร่วมมือประชาชนที่มีบ้านเรือนอยู่ริมคลอง และแม่น้ำ จัดการเก็บขยะกระทงที่ติดอยู่ตามริมคลองและแม่น้ำ เป็นต้น เพื่อคืนความสะอาดและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่โดยเร็วอีกด้วย

บทความก่อนหน้านี้สุดคึกคัก! ‘ธนาธร’ ขยับอนาคตใหม่บุกย่านสีลม แม่ค้า-ออฟฟิศแห่รับ ไร้ป่วน!
บทความถัดไปวิจารณ์สนั่น ออกประกาศ บังคับเด็กใส่เสื้อกันหนาวโรงเรียน ทำผิด ยึด ลงโทษซ้ำ!