Khaosod
Online

วันเสาร์ ที่ 4 ก.ค. 2563

คลังโต้แจกซิมคนจน! แต่แค่ช่วยค่าอินเทอร์เน็ต ยันไม่ได้ใช้เงินหลวง

6 ธ.ค. 2561 - 16:28 น.

ซิมคนจน - กระทรวงการคลัง ออกโรงโต้ไม่ได้ซื้อซิมแจกคนจน แต่แค่เพียงช่วยค่าอินเทอร์เน็ตเท่านั้น ย้ำชัด โครงการนี้ไม่ได้ใช้เงินหลวงแต่อย่างใด

ซิมคนจน - รายงานข่าวกระทรวงการคลัง ชี้แจงกรณี ที่กระทรวงการคลัง เตรียมมาตรการโครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อย ว่า โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้มีรายได้น้อยได้รับข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่การดำรงชีพ เช่น ข่าวสารจากภาครัฐ ข้อมูลส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ ราคาสินค้าเกษตร สภาพดินฟ้าอากาศ ข้อมูลการออม ข้อมูลผู้สูงอายุ เป็นต้น

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว เป็นโครงการให้ผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐสมัครใจเข้าร่วม ซึ่งเป็นการให้การอุดหนุนค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ตเฉพาะส่วนที่เป็นข้อมูล (Internet Data) เท่านั้น โดยไม่รวมถึงค่าโทรศัพท์ ไม่มีการแจกซิมโทรศัพท์แต่อย่างใด อีกทั้ง โครงการนี้ยังเปิดโอกาสให้โอเปอเรเตอร์ทุกรายสามารถเข้าร่วมแข่งขันการเสนอแพ็คเกจที่เหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยได้ จึงไม่ถือเป็นการเอื้อนายทุน

"ในระยะยาว เมื่อผู้มีรายได้น้อยได้รับสิทธิจากโครงการ หากเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับเป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพ ผู้มีรายได้น้อยสามารถจ่ายค่าบริการหรือปรับเปลี่ยนแพ็คเกจเองได้ตามกำลังซื้อหลังจากสิ้นสุดมาตรการ"

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้โครงการอินเทอร์เน็ตสำหรับผู้มีรายได้น้อย ใช้เงินจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ของสำนักงาน กสทช. ตามที่กระทรวงการคลังเสนอไปเมื่อวันที่ 28 ส.ค. 2561 โครงการนี้จึงไม่ได้ใช้เงินงบประมาณแต่อย่างใด

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ คลังโต้แจกซิมคนจน! แต่แค่ช่วยค่าอินเทอร์เน็ต ยันไม่ได้ใช้เงินหลวง
ข่าวที่เกี่ยวข้อง