เตรียม10 ล้านกล้า! “ทส.”กำหนดดีเดย์ฟื้นฟูป่าภาคเหนือ วางแผนปลูกพร้อมกันทั่วประเทศ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 18 เม.ย. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยสถานการณ์ไฟป่าภาคเหนือตอนบน พบตัวเลขจุดความร้อนลดลงต่อเนื่องเป็นวันที่6 โดยวันนี้จุดความร้อนในภาพรวม 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบนที่พบน้อยกว่า 28 จุด จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทั้งจากภาครัฐ อาสาสมัครดับไฟป่า ตลอดจนการสนับสนุนอุปกรณ์ดับไฟป่าจากหลายๆ แห่งที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ทำให้แนวโน้นที่ดีขึ้นสามารถควบคุมสถานการณ์ได้ พร้อมทั้งมาตรการในการจัดชุด ดับไฟป่า 3,042 นาย ชุดเฝ้าระวังลาดตระเวน 4,254 นาย รวม 7,296 นาย ตลอด 24 ชั่วโมง

กดติดตามไลน์ ข่าวสด official account ได้ที่นี่
เพิ่มเพื่อน

ปฏิบัติการในการดับไฟป่าทางอากาศโดยเฮลิคอปเตอร์ 14 ลำ ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเดินเท้าเข้าไปยังจุดเกิดเหตุได้ และการทำงานร่วมกับเครือข่ายเฝ้าระวังไฟป่าในหมู่บ้านเสี่ยง 1,090 หมู่บ้าน เพื่อไม่ให้เกิดการปะทุไฟป่าขึ้นอีก นอกจากนี้ไม่พบ จุดความร้อน (Hotspot) ในพื้นที่ 11 จังหวัด ได้แก่ พะเยา แพร่ ลำพูน สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก กำแพงเพชร พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี และเพชรบูรณ์ ทำให้ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่วัดได้มีค่า 31-57 มคก./ลบ.ม. ซึ่งใกล้เคียงค่ามาตรฐานที่ 50 มคก./ลบ.ม. และมีแนวโน้มจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดจากการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ได้แล้ว

ฟื้นฟูป่าภาคเหนือ

นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวว่า ขณะนี้แนวโน้มสถานการณ์ไฟป่าลดลงเรื่อย ๆ จากการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง ของเจ้าหน้าที่ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมทั้งการบังคับใช้กฎหมายต่อผู้กระทำผิดอย่างเด็ดขาด จากการรายงานข้อมูลสถานการณ์ไฟป่า เมื่อวันที่ 18 เม.ย. การเฝ้าระวังและควบคุมไฟป่าส่งผลให้จุดความร้อน (hotspot) ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติใน 9 จังหวัดภาคเหนือ ลดลงเหลือเพียง 49 จุด พบจุดที่มากสุดอยู่ที่จังหวัดน่านเพียง 27 จุด ซึ่งพื้นที่เกือบทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ทำกิน

ฟื้นฟูป่าภาคเหนือ

ประกอบกับเป็นช่วงที่สิ้นสุดห้วงเวลาของการห้ามเผา ที่กำหนดไว้ระหว่างวันที่ 15 ก.พ.-15 เม.ย. และจุดความร้อน (hotspot) น้อยสุดอยู่ในจังหวัดเชียงรายพบเพียง 1 จุด นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดตาก พะเยา แพร่ และลำพูนไม่พบจุดความร้อนเกิดขึ้นแล้ว ทำให้เห็นว่าการเข้าปฏิบัติการดับไฟ มีประสิทธิภาพดีมากกว่า 70% ประกอบกับในช่วงนี้มีพายุฤดูร้อนทำให้เกิดฝนตกในพื้นที่ไฟป่าติดต่อกันทำให้ช่วยลดความรุนแรงและความร้อนสะสมของไฟป่าได้พอสมควร

ฟื้นฟูป่าภาคเหนือ

” พร้อมกันนี้ผมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจพื้นที่ป่าที่เกิดความเสียหายจากไฟป่าในพื้นที่ 9 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พบว่า มีพื้นที่ป่าที่เสียหายจำนวน 55,266 ไร่ คิดเป็น 0.18 % ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ (30,148,622 ไร่) ซึ่งพื้นที่ความเสียหายส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 17,771 ไร่ และในส่วนของการดำเนินคดีมีเพิ่ม 50 คดี คดีสะสมอยู่ 963 คดี ตั้งแต่ 30 มี.ค.-17 เม.ย. 63 มีผู้ต้องหาเพิ่ม 5 ราย ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ 4 ราย สะสมรวม 38 ราย ”

ฟื้นฟูป่าภาคเหนือ

อธิบดีกรมป่าไม้ กล่าวถึงแผนการฟื้นฟูป่าจากความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยว่า นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เตรียมวางแผนสำหรับการฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือ โดยเปิดให้หน่วยงานทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนในการเข้ามามีส่วนร่วมในการฟื้นฟูผืนป่า พร้อมทั้งได้มอบให้กรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เตรียมแผนในการฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือ สำหรับในส่วนของกรมป่าไม้ได้เตรียมแผนและมาตรการสำหรับฟื้นฟู

ฟื้นฟูป่าภาคเหนือ

โดยการจัดเตรียมกล้าไม้สำหรับใช้ในการปลูกป่าจำนวนกว่า 10 ล้านกล้า เป็นพันธุ์ไม้ยืนต้นและเป็นพืชเศรษฐกิจ เช่น ประดู่ป่า สัก พะยูง ตะแบก มะค่าโมง ยางนา ตะเคียนทอง อินทนิล มะขามป้อม หว้า ขนุน สะเดา ฯลฯ พร้อมทั้งมีข้อสั่งการให้สำนักส่งเสริมการปลูกป่า สำนักจัดการป่าชุมชน สำนักโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ และสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ทั่วประเทศ เตรียมหารือและวางแผนในการปลูกต้นไม้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าภาคเหนือ

ฟื้นฟูป่าภาคเหนือ

ประกอบกับในช่วงเดือน พฤษภาคม จะเป็นเดือนที่มีวันที่ตรงกับวันต้นไม้ประจำปีของชาติ จึงนับเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมที่ทุกคนจะได้พร้อมใจกัน ในการร่วมกันปลูกต้นไม้ โดยได้กำหนดกิจกรรมจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ฟื้นฟูพื้นที่ป่า ในวันที่ 21 พฤษภาคม 63 พร้อมกันนอกจากนี้กรมป่าไม้ได้จัดเตรียมกล้าไม้เพื่อมอบใหกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ขอรับการสนับสนุนกล้าไม้ในการปลูกฟื้นฟูป่าในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนืออีกด้วย

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน