วันที่ 18 ก.ย. ที่กระทรวงมหาดไทย ครอบครัวผู้ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุเพลิงไหม้เมื่อ 9 ปีที่แล้ว เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย เนื่องจากที่ผ่านมาเคยยื่นเรื่องตามขั้นตอนของกฎระเบียบแล้วนานกว่า 9 เดือน แต่ไม่ได้รับพิจารณาและไม่มีความคืบหน้าด้านคดี จนทำให้ไม่มีที่อยู่ ที่ทำกินและส่งผลกระทบก่อเกิดความเดือดร้อน โดยมี นายณัฐดนัย ไชยเลิส เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้รับเรื่องร้องเรียน

น.ส.วรรณรัตน์ วีรชัยสุนทร หนึ่งในผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา พวกตนได้รับความเดือดร้อนมาอย่างต่อเนื่อง วันนี้พวกตนจึงต้องการมายื่นหนังสือเพื่อร้องขอความเป็นธรรม ที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย อีกครั้ง เพื่อหวังให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเห็นใจ และมีความคืบหน้าในเร็วๆ นี้ โดยมีข้อเรียกร้อง 3 ข้อคือ

1.กรณีสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา เปลี่ยนแปลงการปลูกสร้างอาคาร ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ตามผังการปลูกสร้างอาคาร ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังเดิมที่กรมธนารักษ์ เคยอนุมัติเมื่อวันที่ 10 เม.ย.56 ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่

2.กรณีที่จังหวัดนครราชสีมา และสำนักงานธนารักษ์จังหวัดนครราชสีมา และเทศบาลเมืองปัก ได้ร่วมกันวางผังก่อสร้างอาคาร ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังขึ้นใหม่ ซึ่งกรมธนารักษ์ และผู้เช่าทั้ง 6 ราย ได้เห็นชอบผังการก่อสร้างอาคาร ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง ทั้งที่ได้คัดค้านมาโดยตลอดว่าไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือว่าเจ้าหน้าที่กระทำผิดหรือไม่

3.ขอให้ตรวจสอบการก่อสร้างอาคาร ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลังของผู้เช่าทั้ง 6 ราย ว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างตามกฎหมายหรือไม่ และใครเป็นผู้อนุญาต หากไม่เป็นไปตามกฎหมายขอให้ระงับการก่อสร้างทันที

อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้ ทางกระทรวงยุติธรรม ได้พิจารณาแล้วว่า กรณีผู้ร้องทั้งสอง ได้ร้องขอความเป็นธรรมเห็นว่า ผู้ร้องทั้งสองเป็นผู้เช่าเดิม และมีสิทธิ์ได้รับอนุญาตปลูกสร้างอาคารตามผังเดิม โดยได้ผ่านขั้นตอนตามระเบียบกฎหมายและความเห็นจากเทศบาลเมืองปัก และสำนักงานธนารักษ์พื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ผู้ร้องไม่ได้กระทำผิดระเบียบหรือขั้นตอนตามกฎหมาย วันนี้จึงมายื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมที่ศูนย์ดำรงธรรม กระทรวงมหาดไทย อีกครั้ง เพื่อหวังให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความเห็นใจและมีความคืบหน้าในเร็วๆ นี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน