จัดอบรมปลูกกัญชา บ้านละ 6 ต้น ประชาชนเข้าร่วมแน่น กว่าพันคน

12 มี.ค. 2564 - 20:35 น.

เปิดอบรมแนวทาง การปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น เพื่อแนะนำวิธีการปลูก อย่างถูกกฎหมาย และถูกวิธี แต่ต้องปลูก ในลักษณะวิสาหกิจ ชุมชนเท่านั้น

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. 2563 ที่ห้องประชุมอเนกประสงค์ ม.มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตสุรินทร์ จ.สุรินทร์ นายปกรณ์ มุ่งเจริญพร ประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขฯสภาผู้แทนราษฎร และ ส.ส.เขต 1 พรรคภูมิใจไทย จ.สุรินทร์

เป็นประธานเปิดการอบรมสัมมนา แนวทางการปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น โดยมีประชาชนชาวจ.สุรินทร์ ให้ความสนใจเดินทางมาเข้ารับการอบรม ทั้งภาคเช้า และภาคบ่าย กว่า 1,000 คน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผวจ.สุรินทร์ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ความรู้แนวทางการปลูกกัญชาให้ถูกต้อง และมีวิทยากรให้ความรู้แนวทางการปลูกกัญชา

นำโดยดร.อภิวัฒน์ จ่าตา นายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย บรรยายพิเศษ เรื่อง “เกษตรกร กับ การปลูกกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจ” นพ.กิตติ โล่สุวรรณรักษ์ ผอ.รพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ บรรยาย “แนวทางการปลูกกัญชา ครัวเรือนละ 6 ต้น”

นางสุทธิดา บูชารัมย์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ (ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรบุรีรัมย์) นายบดินทร์ ที่รักษ์ ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านโนนมาลัย ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นายวิไล คำพิมูล นายอมรรัตน์ บุ้งทอง วิสาหกิจซุมชน น.ส.ขนิษฐา พันธุ์รัตน์ นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ น.ส.นวพร ศรีสุวัฒนพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

นายสุวพงศ์ กล่าวว่า ขณะนี้ทางรัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูกกัญชาที่ถูกต้องตามกฏหมายให้เกิดเศรษฐกิจใหม่จากกัญชาที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้พี่น้องประชาชน ที่รวมกลุ่มกันปลูกกัญชาในลักษณะวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกัญชามีประโยชน์ทางการแพทย์มากมาย ทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจตามมา

ขณะนี้ทางรพ.สุรินทร์ ก็ได้มีการเตรียมการประชุมระดมความคิดเห็น ร่วมกับรพ.สต. และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ เตรียมการปลูกกัญชาเพื่อนำมาใช้ในทางการแพทย์ ส่วนทางจ.สุรินทร์ ก็จะทำ MOU ร่วมกับทางจ.บุรีรัมย์ เพื่อปลูกกัญชาตามแนวทางเดียวกัน และเตรียมการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ด้านนายปกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการอบรมให้ความรู้เรื่องครั้งนี้ก็ เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องในการปลูกกัญชา พร้อมทั้งส่งเสริม ผลักดันกัญชาให้เป็นพืชสมุนไพร ชาวจ.สุรินทร์ จะเข้าถึงกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมาย การร่วมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน และร่วมมือทำ MOU ร่วมกับ ทาง รพ.สต. เพื่อนำกัญชามาใช้ประโยชน์ ทางการแพทย์โดยถูกต้องตามกฎหมาย

ขณะที่นายภูวเดช กล่าวว่า การปลูกกัญชาให้ถูกกฎหมาย และถูกต้องตามหลักสาธารณสุข ทางสำนักงานสาธารณสุขจ.สุรินทร์ ก็มีความยินดีที่พี่น้องเกษตรกรจะร่วมกลุ่มกันปลูกกัญชาและทำ MOU กับทางสาธารณสุขจ.สุรินทร์ ประชาชนหลายคนคงสงสัยว่าเมื่อปลูกแล้วจะนำไปขายยังไงทั้งช่อดอกและเมล็ด

ทางพื้นที่เราก็จะมีรพ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ จะรับชื้อดอกและเมล็ด เพื่อสกัดสารจากกัญชานำมาใช้ทางการแพทย์ ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ ส.ส.ปกรณ์ มุ่งเจริญพร ได้มีแนวทางในการผลักดันให้พื้นที่จ.สุรินทร์ ปลูกกัญชา และนำเข้าโรงงานที่สามารถสกัดสารกัญชาได้มี 2 แห่ง

คือที่รพ.กาบเชิง และรพ.สังขะ ที่สามารถยกระดับโรงงานสกัดสารกัญชานำมาใช้การแพทย์ ได้ ทั้งแพทย์แผนปัจจุบันและแพทย์แผนไทย แสดงว่าเมื่อเกษตรกรปลูกแล้วก็สามารถมีพื้นที่จำหน่ายได้ แต่มีข้อแม้ว่า ไม่ใช่ว่าใครปลูกก็ได้จะต้องมีการร่วมกลุ่มปลูกในลักษณะวิสาหกิจชุมชนเท่านั้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ จัดอบรมปลูกกัญชา บ้านละ 6 ต้น ประชาชนเข้าร่วมแน่น กว่าพันคน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง