'ศักดิ์ดา'ปลื้มครม.อนุมัติโครงการน้ำบาดาลฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ11จว.

30 ส.ค. 2564 - 10:57 น.

‘ศักดิ์ดา วิเชียร์ศิลป์’ อธิบดีกรมฯน้ำบาดาล ปลื้ม ครม.อนุมัติโครงการน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 15 โครงการในพื้นที่ 11 จังหวัด

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เมื่อวันที่ 30 ส.ค. นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) เปิดแผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) เมื่อวันที่ 17 ส.ค. 64 ได้อนุมัติโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 โครงการ วงเงินงบประมาณ 490 ล้านบาท โดยมีกำหนดแล้วเสร็จภายในเดือนมกราคม 2565

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวน 9 โครงการ ที่ ครม.อนุมัติ เป็น 9 ใน 15 โครงการในพื้นที่ 11 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดกาญจนบุรี ขอนแก่น ราชบุรี ฉะเชิงเทรา นครปฐม ศรีสะเกษ นครพนม กาฬสินธุ์ ลำพูน เชียงใหม่ และพัทลุง ซึ่งประสบปัญหาภัยแล้งมาเป็นระยะเวลายาวนาน ที่ผ่านมาประชาชนในพื้นที่ได้มีการร้องขอไปยังหน่วยงานต่างๆ หลายครั้ง แต่ยังไม่ได้รับการแก้ไข

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงเข้าไป สำรวจเพื่อหาศักยภาพของแหล่งน้ำบาดาลในพื้นที่ พร้อมระดมสรรพกำลังทั้งบุคลากรและเครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยู่ และนำมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประชาชนมีน้ำบาดาลเพื่อการอุปโภคบริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร โดยเน้นการใช้ประโยชน์จากรูปแบบของระบบส่งน้ำบาดาลระยะไกล ที่มีการเจาะและสูบน้ำบาดาลจากบริเวณที่มีปริมาณน้ำมากเพียงพอ ส่งผ่านระบบท่อกระจายน้ำไปให้บริการแก่พื้นที่น้ำน้อยหรือมีคุณภาพน้ำบาดาลไม่เหมาะสม

โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่ฯ ทั้ง 15 โครงการ มีบ่อน้ำบาดาลรวม 113 บ่อ มีประชาชนได้รับประโยชน์รวม 30,000 ครัวเรือน หรือ 100,000 คน พื้นที่เกษตรได้รับประโยชน์รวม 9,000 ไร่ และมีปริมาณน้ำที่ได้รวม 11 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี น้ำบาดาลทุกบ่อ เป็นน้ำบาดาลคุณภาพดี สามารถดื่มกินได้เหมือนน้ำดื่มสะอาดที่บรรจุขวดวางจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป

“ประชาชนจากพื้นที่ 11 จังหวัด ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินการทั้ง 15 โครงการ ได้ฝากคำขอบคุณถึงรัฐบาล ไม่ว่าจะเป็นพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะผอ.กองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ที่ได้ให้ความสำคัญในการเร่งรัดจัดหาน้ำกินน้ำใช้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ขาดแคลนน้ำทั่วประเทศ รวมถึงนายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. ที่ทำหน้าที่กำกับดูแลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลให้สามารถช่วยเหลือประชาชนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำในทุกพื้นที่อย่างต่อเนื่องทันต่อสถานการณ์” นายศักดิ์ดา กล่าวและว่า

กรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมที่จะขับเคลื่อนโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ให้เป็นไปตามพระราชปณิธาน สืบสาน รักษา และต่อยอด ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้ อันจะนำมาซึ่งความสุขของประขาชน ความมั่นคงของชุมชน ตลอดจนสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลปิ์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

สำหรับ 15 โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รับไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ 1.พื้นที่ตำบลหนองฝ้าย อ.เลาขวัญ จ.กาญจนบุรี 2. พื้นที่ตำบลดงเค็ง อ”หนองสองห้อง จ.ขอนแก่น 3.พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 1) 4.พื้นที่ตำบลห้วยกระเจา อ.ห้วยกระเจา จ.กาญจนบุรี (จุดที่ 2) 5. พื้นที่ตำบลด่านทับตะโก อ.จอมบึง จ.ราชบุรี 6.พื้นที่ตำบลบางแก้ว อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา 7. พื้นที่ตำบลหนองงูเหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม 8. พื้นที่ตำบลโพรงอากาศ อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

9.เทศบาลตำบลศรีรัตนะ (ตำบลศรีแก้ว) อ.ศรีรัตนะ และอ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ 10.พื้นที่ตำบลนามะเขือ อ.ปลาปาก จ.นครพนม 11.พื้นที่ตำบลโพธิ์ตากและตำบลนาทราย อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม 12. พื้นที่ตำบลสายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ 13. พื้นที่ตำบลก้อ อ.ลี้ จ.ลำพูน 14. พื้นที่ตำบลบ้านกลาง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ และ 15.พื้นที่ตำบลเกาะนางคำ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ 'ศักดิ์ดา'ปลื้มครม.อนุมัติโครงการน้ำบาดาลฯอันเนื่องมาจากพระราชดำริ11จว.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง