จากเหตุการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นในจังหวัดเพชรบรูณ์ ทาง พล.อ.นเรนท์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) ได้สั่งการไปยัง สำนักงานพัฒนาภาค 1(สนภ.1) หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ที่ 16 (นพค.16) หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.)

ให้จัดชุดเครื่ออยที่เร็วเข้าคลี่คลายสถานการณ์ และเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ฝนขึดต่างๆ ทั้งนี้ได้เคลื่อนย้ายชุดบรรเทาสาธารณภัยเคลื่อนที่เร็ว จากเทศบาลตาลเดี่ยว อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ อบต.ปากดุก อ.หล่มสัก พร้อมยุทโธปกรณ์

ประกอบด้วยกำลังพล จำนวน 12 นาย รถยนต์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย จำนวน 1 คัน, รถยนต์บรรทุกขนาดใหญ่ จำนวน 1 คัน และเรืออลูมิเนียมท้องแบนกู้ภัยพร้อมเครื่องยนต์ จำนวน 1 ลำ

โดยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่ อบต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบรูณ์ ร่วมกับมูลนิธิร่วมกตัญญู ออกให้ความช่วยเหลือ มอบของอุปโภค – บริโภค โดยในครั้งนี้ได้มอบข้าวกล่อง จำนวน 100 กล่อง น้ำดื่ม จำนวน 200 ขวด แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัย เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักลดลงอย่างต่อเนื่อง ณ พื้นที่ประสบอุทกภัย บ.ปากดุกพัฒนา ม.6 ต.ปากดุก อ.หล่มสัก จ.เพชรบนูณ์

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน