‘วราวุธ’ กำชับเร่งแก้ปัญหาไฟป่า-หมอกควัน ทั้งภายในและข้ามแดน คพ.เผยข้อมูลพบจุดความร้อนแล้ว 12,796 จุด แต่ลดลงกว่าปี 63, 64

เมื่อวันที่ 10 มี.ค. นายอรรถพล เจริญชันษา อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) เปิดเผยว่า นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(ทส.) ได้กำชับให้หน่วยงานในกระทรวงฯ ติดตามสถานการณ์ เฝ้าระวังไฟป่า-หมอกควัน ช่วงเดือนมี.ค. – พ.ค. 65 โดยให้กรมอุทยาน สัตว์ป่าและพันธ์พืช และกรมป่าไม้ ดูแลสถานการณ์ในพื้นที่เขตอนุรักษ์ ให้สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค ประสานจังหวัดในการบูรณาการการดำเนินงาน และประสานให้จังหวัดมีการกำกับดูแล ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด ให้ทำความเข้าใจกับประชาชนเกี่ยวกับการเกิดจุดความร้อน PM2.5 และหมอกควันข้ามแดน

สำหรับสถานการณ์จุดความร้อนพื้นที่ภาคเหนือ ปี 2565 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 8 มี.ค. 65 เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 3,717 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 5,316 จุด พื้นที่เกษตรและที่อื่นๆ 3,763 จุด รวมทั้งสิ้น 12,796 จุด หากเปรียบเทียบสถานการณ์จุดความร้อนสะสมในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปี 2563 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 8 มี.ค. ของปี) เกิดขึ้น 25,770 จุด ปี 2564 เกิดขึ้น 17,289 จุด และปี 2565 เกิดขึ้น 3,717 จุด

ในส่วนของผลการลดปริมาณเชื้อเพลิงด้วยวิธีชิงเก็บลดเผา กรมป่าไม้ ชิงเก็บได้ 11,261.50 ไร่ จัดเก็บเชื้อเพลิงได้ปริมาณ 708.24 ตัน ในส่วนของกรมอุทยานฯ กำลังรวบรวมข้อมูลอยู่ ซึ่งทุกหน่วยงานปฏิบัติงานตามมาตรการอย่างเข้มข้น ทั้งการเฝ้าระวัง การจัดทำแนวกันไฟ การจัดชุดปฏิบัติการพิเศษเข้าดับไฟ การดูแลสุขภาพประชาชน เป็นต้น

ส่วนการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดน ปี 2565 นายอรรถพล กล่าวว่า นับตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. 65 เริ่มเกิดปัญหาหมอกควันข้ามแดนในอนุภูมิภาคแม่โขงขึ้นและมีแนวโน้มส่งผลกระทบในพื้นที่ภาคตะวันออก และจะส่งผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยในอนาคต โดยคพ.ได้ประสานและรายงานสถานการณ์ไปยังสำนักเลขาธิการเซียน ในการขอความร่วมมือประเทศเพื่อนบ้านในการลดปัญหาการเผาในที่โล่งตามแบบฟอร์มของอาเซียน โดยมีการรายงานและแจ้งปัญหาหมอกควันข้ามแดน รวมทั้งสิ้น 27 ครั้ง ซึ่งล่าสุดสำนักเลขาธิการอาเซียนได้ประสานแจ้งเวียนจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยให้ประเทศเพื่อนบ้านทราบแล้วในวันที่ 5 มี.ค. ที่ผ่านมา เพื่อขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาหมอกควันข้ามแดนดังกล่าวแล้ว

โดยประชาชนสามารถติดตามการรายงานคุณภาพอากาศ ได้ผ่านทางเว็บไซต์ Air4Thai.com และ แอพพลิเคชัน Air4Thai

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน