สงขลา / กรมศิลป์ฯประเมิน โบราณสถานเมืองเก่าสงขลา เสียหายมูลค่ากว่า 25 ล้าน

นักธรณีวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณคดี ร่วมตรวจสอบความเสียหายของเขาน้อย โบราณสถานเมืองเก่าสงขลา ที่ถูกลักลอบขุดดินบริเวณเชิงเขา เบื้องต้นประเมินความเสียหายมูลค่ากว่า 25 ล้าน

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 นายพงษ์ธันว์ สำเภาเงิน ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 11 สงขลา ร่วมกับนายปรัชญา บำรุงสงฆ์ นักธรณีวิทยาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรณี สำนักงานทรัพยากรธรณีเขต 4 สุราษฎร์ธานี นำตัวแทนส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพความเสียหายเพิ่มเติม ในเขตโบราณสถานเมืองเก่าสงขลา ซึ่งกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ พ.ศ. 2535 ภายหลังจากมีการแจ้งความดำเนินคดีกรณีการบุกรุกโบราณสถานเขาน้อยและเขาแดงไปเมื่อ 21 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

นายปรัชญากล่าวว่า นักทรัพยากรธรณีที่ลงพื้นที่ ได้สำรวจเก็บข้อมูลสภาพความเสียหายทางธรณีวิทยาได้แก่ประเภทหิน ชั้นโครงสร้างทางธรณีวิทยา การผุพังและเสถียรภาพของชั้นโครงสร้างทางธรณีวิทยา ที่อาจส่งผลกระทบต่อโบราณสถานบนเขาน้อย เพื่อนำข้อมูลไปประเมินผลกระทบและจัดทำแผนลดผลกระทบก่อนกำหนดมาตรการฟื้นฟูสภาพโบราณสถานในระยะยาวต่อไป โดยจะทำการสำรวจเป็นเวลา 2 วัน

ทั้งนี้ได้มอบหมายให้หอจดหมายเหตุแห่งชาติสงขลาร่วมบันทึกเหตุการณ์การตรวจสอบไว้เพื่อบันทึกไว้เป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ของชาติด้วย สำนัก ศิลปากรที่ 11 สงขลา ได้ทำการสำรวจความเสียหายทั้ง 2 จุด โดยที่โบราณสถานเขาน้อย กำหนดเขตโบราณสถานครอบคลุมเขาน้อยและปริมณฑล โดยรอบ 20 เมตร พื้นที่ 36 ไร่ ขณะนี้โบราณสถานเขาน้อยมีพื้นที่ในเขตประกาศขึ้นทะเบียนถูกทำลายเสียหายไปแล้วกว่า 7 ไร่ มีปริมาตรดินที่สูญเสียไปกว่า 150,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่า 25,050,000 บาท

ส่วนโบราณสถานเขาแดง มีความเสียหายที่เกิดจากการลักลอบทำลายที่หัวเขาแดงมีเนื้อที่เสียหายประมาณ 5 ไร่ ปริมาตรดินที่สูญเสียไปประมาณ 24,000 ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นมูลค่า 4,008,000 บาทและก่อให้เกิดการพังทลายหน้าดินถูกชะล้างเสียหายต่อเนื่อง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน