พะเยา เริ่มมีหมอกปกคลุม แม้ไม่มีไฟป่า คาดเหตุหมอกควันข้ามพรมแดนจังหวัด ค่าฝุ่นละออง PM 2.5เกินมาตรฐาน ส่วนสภาพอากาศเริ่มร้อนอบอ้าวตลอดทั้งวัน

9 เม.ย.65 – สถานการณ์หมอกควัน ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีหมอกควันเข้าปกคลุม สามารถสังเกตเห็นหมอกควันปกคลุมได้อย่างชัดเจนขึ้น ส่งผลต่อทัศนวิสัยในการมองโดยรอบ เนื่องจากค่าฝุ่นละอองเริ่มเกินค่ามาตรฐาน

โดยเฉพาะ PM 2.5 อยู่ 78 ไมโครกรัม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ส่วน PM 10 อยู่ 101 ไมโครกรัม และ AQI อยู่ 170 ไมโครกรัม ขณะที่สภาพอากาศโดยทั่วไปมีอากาศที่ร้อนอบอ้าวอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่ 32 องศาเซลเซียส

ขณะที่จังหวัดพะเยา ยังคงมีมาตรการเข้มการเฝ้าระวังในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง โดยมีการตั้งจุดสกัดในการห้ามเข้าป่าในช่วงนี้ เพื่อเป็นการลดปัญหาหมอกควันและไฟป่า ส่วนหมอกควันน่าจะลอยตามทิศลมมาจากพื้นที่อื่น ซึ่งคาดว่าในปีนี้ปัญหาหมอกควันจะส่งกระทบอย่างรุนแรงกว่าทุกปี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน