นครราชสีมา ภัยแล้งส่อวิกฤต อ่างเก็บน้ำขนาดกลางน่าห่วง เหลือน้ำใช้ไม่ถึงครึ่ง สั่งงดทำนาปรัง เร่งหารือสำรองน้ำตลอดฤดูแล้งปีนี้

15 ม.ค. 67 – จากการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำภายในจังหวัดนครราชสีมา ของฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการชลประทานนครราชสีมา พบว่าอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ทั้ง 4 อ่างเหลือน้ำอยู่ไม่ถึง 60% มีเพียงอ่างเก็บน้ำลำพระเพลิงที่อำเภอปักธงชัยที่เหลือปริมาณน้ำในอ่างอยู่ที่ 67.32% ซึ่งคาดว่าจะพอมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคได้อย่างเพียงพอในปีนี้

แต่สำหรับเกษตรกรนั้น ทางโครงการชลประทานได้มีการประชุมกับทางกลุ่มผู้ใช้น้ำแล้ว ขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ท้ายอ่างงดทำนาปรัง เนื่องจากปริมาณน้ำไม่เพียงพอต้องสำรองน้ำไว้ใช้ตลอดหน้าแล้งปีนี้

แต่ที่ยังน่าห่วงก็คืออ่างเก็บน้ำขนาดกลางหลายแห่งที่ตั้งอยู่ในหลายอำเภอของพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้น มีปริมาณน้ำเหลือไม่ถึง 50% ต่ำสุดคืออ่างเก็บน้ำห้วยปราสาทใหญ่ อำเภอด่านขุนทดที่มีปริมาณน้ำเหลือ 2.557 ล้านลูกบาศก์เมตรหรือคิดเป็น 29.39%

นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่อำเภอเสิงสางที่มีอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง 3 แห่ง มีปริมาณน้ำเหลือไม่ถึง 50% เช่นกัน โดยอ่างเก็บน้ำบ้านห้วยหินมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 35.18% อ่างเก็บน้ำห้วยเตยมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 39.99% และอ่างเก็บน้ำลำปลายมาศมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 44.52%

นอกจากนี้อ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่สำคัญอีกแห่ง คืออ่างเก็บน้ำห้วยบง ตำบลประสุข อำเภอชุมพวง มีปริมาณน้ำอยู่ที่ 47.81% เหลือใช้การได้ 44.93% ซึ่งจากสถานการณ์ที่กล่าวมานั้น ทำให้พื้นที่หลายอำเภอนั้นเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้ง

จึงทำให้ทางจังหวัดนครราชสีมา ประชุมหารือกันอย่างต่อเนื่อง ในการรับมือกับสถานการณ์ภัยแล้งพร้อมกับมีการขอความร่วมมือเกษตรกรในพื้นที่ท้ายอ่างให้งดทำนาปรัง เพื่อสำรองน้ำเอาไว้ใช้ในตลอดฤดูแล้งปีนี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน