บอร์ดไฟเขียว ร่างเอ็มโอยู แก้หนี้ครู จัด 4 มาตรการ ลดดอก ชะลอฟ้อง 3 ปี รีไฟแนนซ์ ขยายงวดผ่อนยาวถึงอายุ 75 ยันครู ถูกฟ้องล้มละลายกู้เงิน ไม่ใช่ทุจริต ไม่ถูกออกจากราชการ

1 ก.พ. 67 – นายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขปัญหาหนี้ครูและบุคลากรทางการศึกษา ของศธ. ว่า

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบร่างบันทึกข้อตกลงร่วมมือหรือ เอ็มโอยู แก้ไขปัญหาหนี้สินครู โดยมีสาระสำคัญ 4 มาตรการ คือ ขอความร่วมมือกับสถาบันการเงิน และสหกรณ์ออมทรัพย์ครู ในการลดดอกเบี้ยเงินกู้ให้เหลือไม่เกินร้อยละ 4.75 ชะลอการฟ้อล้มละลายครูที่มีหนี้วิกฤต หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL เป็นระยะเวลา 3 ปี ขยายงวดการผ่อนชำระถึงอายุ 75 ปี และการรวมหนี้รีไฟแนนซ์

โดยจากนี้จะประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรมส่งเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย เพื่อลงนามความร่วมมืออย่างเป็นทางการต่อไป

“นอกจากนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) รายงานความคืบหน้าการดำเนินการแก้ไขปัญหาหนี้สินครู ผ่านสถานีแก้หนี้ในจังหวัดต่างๆ พบว่า สามารถช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินครูไปได้ระดับหนึ่ง และขณะนี้ทุกหน่วยงานเข้ามาช่วยกันแก้ไขปัญหาหนี้สินครู

อย่างเช่น กรมส่งเสริมสหกรณ์ ก็ขอความร่วมมือไปยังสหกรณ์ครูทั่วประเทศ ให้ช่วยกันลดดอกเบี้ยเงินกู้ไม่ให้เกินร้อยละ 4.75 ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากหลายแห่ง บางแห่งยังมีการรวมหนี้รีไฟแนนซ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูที่อยู่ในร่างเอ็มโอยู

โดยมาตรการนี้ ขึ้นอยู่กับศักยภาพของสถาบันการเงินและสหกรณ์ออมทรัพย์แต่ละแห่ง หากที่ใดสามารถรวมหนี้ก็ถือเป็นเรื่องดี ขณะที่ธนาคารออมสิน ก็ยืนยันมาแล้วว่า จะในช่วงนี้ก็ไม่มีการฟ้องล้มละลายครูที่มีหนี้วิกฤต หรือหนี้NPL เป็นเวลา 3 ปี ส่วนมีจำนวนเท่าไรนั้น ไม่สามารถบอกได้ เพราะเป็นข้อมูลของทางธนาคาร”

นายสุรศักดิ์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ที่ประชุมกำชับไปยังหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัด ว่าการหักเงินเดือนชำระหนี้จะต้องให้ครูมีเงินเหลือใช้ในชีวิตประจำวันร้อยละ 30 ของเงินเดือน ซึ่งพล.ต.อ.เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการ ศธ. ก็มีความห่วงใย กำชับไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมถึงให้มีการแก้ไขหนังสือยินยอมให้หักหนี้ จากเดิมที่ไม่มีการกำหนดขั้นต่ำไว้ เป็นยินยอมให้หักเงินเดือนได้ไม่เงินร้อยละ70 ของเงินเดือน หากหักเงินเกินผู้ถูกหักสามารถฟ้องร้องเป็นคดีอาญาได้

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ยังห่วงใย กรณีครูที่ถูกฟ้องล้มละลายว่า ต้องออกจากราชการหรือไม่ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ก็ได้ยืนยันแล้วว่า กรณี ครูที่ถูกฟ้องล้มละลายจากการกู้เงิน ที่ไม่ใช่การทุจริต จะไม่ถูกออกจากราชการ ซึ่งระเบียบดังกล่าวใช้กับหน่วยงานราชการทุกแห่ง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน