สปป.ลาวส่งออกรุ่ง “สินค้าเกษตร” ทำยอดครึ่งปีแรกทะลุ 3 หมื่นล้าน!

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สปป.ลาวส่งออกรุ่ง ซินหัว รายงานจากหนังสือพิมพ์เวียงจันทน์ ไทมส์ว่า นายเพ็ช พรหมพริภักษ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและป่าไม้ของลาว ระบุว่าลาวทำรายได้จากการ ส่งออก สินค้าทางการเกษตร รวมถึงสินค้าส่งออกสำคัญ ได้แก่ กล้วย ยางพารา มันสำปะหลัง อ้อย โค และควาย ในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้พบรวมอยู่ที่มากกว่า 870 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือราว 30,600 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 72.57 ของเป้าหมายตลอดทั้งปี

นายเพ็ชกล่าวระหว่างการประชุมสมัยสามัญ ครั้งที่ 3 ของสภานิติบัญญัติ ชุดที่ 9 ประจำสภาแห่งชาติลาว (NA) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมาว่า รัฐบาลจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการทั้งในประเทศและต่างประเทศลงทุนด้านการเกษตรเพื่อกระตุ้นการส่งออก

สปป.ลาวส่งออกรุ่ง

Laos earned more than 870 million U.S. dollars from the export of agricultural produce over the past six months of 2022, equaling 72.57 percent of the target for the whole of 2022. The main farm products exported were bananas, rubber, cassava, sugarcane, cattle and buffaloes, with China being the largest purchaser. /fruitnet/

พร้อมเสริมว่าบริษัทท้องถิ่นหลายแห่งวางแผนลงทุนด้านการเกษตร เพื่อผลิตอาหารสำหรับการบริโภคในประเทศและการส่งออก ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมการผลิตในภาคส่วนนี้

ปัจจุบันลาวมีฟาร์มปศุสัตว์มากกว่า 2,000 แห่ง โดยเป็นฟาร์มเลี้ยงวัวควาย 655 แห่ง ฟาร์มหมู 553 แห่ง ฟาร์มสัตว์ปีก 711 แห่ง ส่วนที่เหลือเป็นฟาร์มแพะ แกะ และสัตว์อื่นๆ ทว่าเกษตรกรและผู้ผลิตในลาวได้รับผลกระทบจากต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นอย่างมาก ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากราคาเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น

นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายด้านเครื่องจักร ปุ๋ย และอาหารสัตว์ล้วนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เนื่องจากสินค้าเหล่านี้นำเข้ามาจากต่างประเทศและต้องชำระเงินเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงเนื่องจากสกุลเงินกีบอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง

และเพื่อแก้ปัญหาข้างต้นรัฐบาลลาวกำลังส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และอาหารสัตว์ที่ผลิตในท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนการนำเข้า โดยเกษตรกรลาวต้องใช้ปุ๋ยราว 2 ล้านตันต่อปี

สปป.ลาวส่งออกรุ่ง

Cassava tops list of Laos’ agricultural exports. Local daily Vientiane Times on Monday quoted Minister of Agriculture and Forestry Phet Phomphiphak as saying at the Third Ordinary Session of the National Assembly (Ninth Legislature) of Laos last Friday that the government will encourage more domestic and foreign business operators to invest in agriculture, in order to boost exports. /Vientiane Times/

แต่ปัจจุบันสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ได้เพียง 600,000 ตันเท่านั้น ทั้งยังต้องใช้อาหารสัตว์ราว 600,000 ตัน แต่โรงงานผลิต 6 แห่งในประเทศสามารถผลิตได้น้อยกว่า 400,000 ตัน หรือเท่ากับร้อยละ 60 ของความต้องการทั้งหมด

อย่างไรก็ดี ลาวมีโอกาสมหาศาลในการเพิ่มผลผลิตพืชผลเพื่อการส่งออก โดยเฉพาะอย่างยิ่งไปยังจีน เนื่องจากขณะนี้ทางรถไฟจีน-ลาวสามารถขนส่งสินค้าที่เน่าเสียได้ อย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยการส่งออกที่เติบโตทำให้ลาวได้รับเงินสกุลต่างประเทศมากขึ้นซึ่งจะช่วยรักษาเสถียรภาพของค่าเงินกีบ

ทั้งนี้ ลาวสร้างรายได้จากการส่งออกสินค้าเกษตรในปี 2564 ที่มากกว่า 900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 31,700 ล้านบาท) คิดเป็นร้อยละ 82 ของตัวเลขที่ลาวตั้งเป้าไว้สำหรับปีก่อน

สปป.ลาวส่งออกรุ่ง

The growth of exports can earn more foreign currency for Laos, which would help to stabilize the value of the kip. In 2021, Laos earned more than 900 million dollars from the export of agricultural produce, accounting for 82 percent of the target figure set for that year. /Phavanh SOSAMPHAN/

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง:

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน