มหาเถรฯตั้งรักษาการเจ้าคณะภาค4-7 เจ้าคณะภาค10 เจ้าคณะกรุงเทพฯ

30 พ.ค. 2561 - 17:05 น.

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคมว่า ที่ประชุมมหาเถรฯ รับทราบประกาศราชกิจจานุเบกษา ในการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯให้ถอดถอนสมณศักดิ์ จำนวน 7 รูป ดังนี้ 1.พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 2.พระพรหมเมธี (จำนง เอี่ยมอินทรา) วัดสัมพันธวงศาราม 3.พระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี) วัดสามพระยา 4.พระราชอุปเสนาภรณ์ (สังคม สังฆะพัฒน์) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 5.พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด วงศ์ชะอุ่ม) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 6.พระอรรถกิจโสภณ (สมทรง อรรถกฤษณ์) วัดสามพระยา 7.พระศรีคุณาภรณ์ (บุญทวี คำมา) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้นลำดับที่ 3 5 6 และ 7 ตั้งแต่วันที่ 24 พ.ค.2561 ซึ่งเป็นวันที่ถูกจับและสละสมณเพศ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

นายสิปป์บวร กล่าวต่อว่า ที่ประชุมมหาเถรฯ ยังได้รับทราบถึงพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช ให้กรรมการมหาเถรฯ ทั้ง 3 รูป ประกอบด้วย พระพรหมดิลก พระพรหมสิทธิ พระพรหมเมธี พ้นจากตำแหน่งกรรมการมส. รวมทั้งยังมีมติให้พระพรหมสิทธิ พ้นจากตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ขณะที่สมเด็จพระพุฒาจารย์ (สนิท ชวนปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมหาเถรฯ ยังได้เสนอแต่งตั้งพระเทพวิสุทธิโมลี (พรหมา สัปปัญโญ) เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส อายุ 76 พรรษา 56 รองเจ้าคณะภาค 10 เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 10 แทนพระพรหมสิทธิ

สำหรับตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่ว่างลงนั้น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมหาเถรฯ ได้แจ้งให้มหาเถรฯ รับทราบถึงการแต่งตั้งให้พระธรรมสุธี (นรินทร์ นรินโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นรักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พรหมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้แจ้งให้มหาเถรฯ ได้รับทราบถึงการแต่งตั้งพระพรหมมุนี (สุชิน อัคคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตสถิตมหาสีมาราม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 (ธรรมยุต) แทนพระพรหมเมธีด้วย

“ส่วนเรื่องการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดสามพระยานั้น ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้ง โดยให้รองเจ้าวาส หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามลำดับลงมาปฏิบัติดูแลความเรียบร้อยภายในวัดไปก่อน ซึ่งต้องรอดูการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งต่อไป ว่าทางเจ้าคณะปกครองจะเสนอรูปใดมาทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสแทน ส่วนเรื่องของการตั้งกรรมการมหาเถรฯ ที่ว่างลง ต้องเป็นพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช จะพระวินิจฉัยว่า รูปใดจะมีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถรฯ โดยปัจจุบันกรรมการมหาเถรฯ มี 2 ประเภท คือ โดยตำแหน่งจะเป็นสมเด็จพระราชาคณะ และมาจากการสรรหา ซึ่งก็จะเป็นพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช” ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรฯ กล่าว


นายสิปป์บวร กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีการจับกุมหรือดำเนินคดีเกี่ยวกับพระสงฆ์นั้น ขอให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเรื่องของการลงโทษเจ้าหน้าของสำนักพุทธฯ ที่ทุจริตเงินทอนวัดนั้น ตนไม่ทราบขอให้เป็นการพิจารณาของผู้บริหารสำนักพุทธฯ ต่อไป

อ่านข่าว ‘ราชกิจจาฯ’ โปรดเกล้าฯ ถอดสมณศักดิ์ พระที่ถูกจับปม “เงินทอนวัด”

อ่านข่าว ผบช.ก.บุกรับตัว‘พระพรหมสิทธิ’ที่วัดสระเกศ ก่อนคุมตัวเข้ากองปราบ

อ่านข่าว ผบก.ป. คุมตัว ‘เจ้าคุณธงชัย’ ไปฝากขังศาลอาญาฯ หลังย่องมอบตัวคดีเงินทอนวัด

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ มหาเถรฯตั้งรักษาการเจ้าคณะภาค4-7 เจ้าคณะภาค10 เจ้าคณะกรุงเทพฯ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง