‘สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว’ พระราชทานพระราชวโรกาส ให้องคมนตรี เข้าเฝ้าฯ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชวโรกาส 3 องคมนตรี เข้าเฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณ

เมื่อเวลา 17.42 น. วันที่ 23 ตุลาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระราชวโรกาสให้ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี นำนายอำพน กิตติอำพน พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท และ พล.อ.อ.จอม รุ่งสว่าง ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นองคมนตรี เฝ้าฯ ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่

โดย เมื่อวันที่ 2 ต.ค. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี ความว่า

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรี ตามประกาศลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑ แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริ เห็นเป็นการสมควร แต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง

๑. นาย อำพน กิตติอำพน เป็น องคมนตรี ๒. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็น องคมนตรี ๓. พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง เป็น องคมนตรี (อ่านต่อได้ที่นี่)
บทความก่อนหน้านี้‘ดอน’ ชี้ รัฐประหาร มีทุกยุคสมัย แจง ‘สื่อ’ อย่าให้ค่ากับคำพูด ‘ทักษิณ’ เกินควร
บทความถัดไป“เที่ยวเชิงวัฒนธรรม เรียนรู้วิถีชุมชน” ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดชลบุรี