Khaosod
Online

วันพฤหัสบดี ที่ 27 ก.พ. 2563

วธ.จัดทำหนังสือที่ระลึก-จดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 11 รายการ

9 ม.ค. 2560 - 19:49 น.

เมื่อวันที่ 9 ม.ค. ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม กล่าวภายหลังการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกและจดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ครั้งที่ 1/2560 ว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดทำหนังสือจดหมายเหตุและและหนังสือที่ระลึกจำนวน 11 รายการ เพื่อแสดงความจงรักภักดี และแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของปวงพสกนิกรชาวไทย และบันทึกไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของชาติ เพื่อศึกษา ค้นคว้าและอ้างอิงต่อไป

สำหรับหนังสือจดหมายเหตุ แบ่งเป็นหนังสือจดหมายเหตุหลัก ได้แก่ หนังสือจดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหนังสือจดหมายเหตุฉบับรอง 4 รายการได้แก่ จดหมายเหตุงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฉบับประชาชน จดหมายเหตุฉบับสื่อมวลชน (ข่าวตัดจากหนังสือพิมพ์ไทยและหนังสือพิมพ์ในต่างประเทศ) รวบรวมข่าว ภาพเหตุการณ์เกี่ยวกับการเสด็จสวรรคต งานพระราชพิธีพระบรมศพ ข่าวและภาพเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับงานพระบรมศพมารวบรวมไว้ ทั้งจากสื่อในประเทศไทยและสื่อต่างประเทศทั่วโลก จดหมายเหตุหนังสือและซีดีบทเพลงแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขณะนี้รวบรวมได้แล้วกว่า 150 เพลง จดหมายเหตุหนังสือกานท์กวีคีตการปวงประชาน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการรวบรวมบทกวีที่หน่วยงานรัฐ ภาคเอกชนและประชาชนแต่งขึ้น เพื่อแสดงความอาลัยจากสื่อต่างๆ ขณะนี้วธ.ร่วมมือกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และบริษัททีโอที จำกัด(มหาชน) รวบรวมบทกวีได้แล้ว 689 สำนวน โดยจะคัดเลือกบทกวีที่ทรงคุณค่ามาจัดพิมพ์ลงในหนังสือ

รมว.วธ. กล่าวอีกว่า สำหรับหนังสือที่ระลึก 6 รายการ ได้แก่ พระเมรุมาศสมัยรัตนโกสินทร์และพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นวมินทราศิรวาทราชสดุดี ร้อยกรองเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะเชิญศิลปินแห่งชาติและศิลปินที่มีชื่อเสียง 9 คน มาประพันธ์บทร้อยกรอง เพื่อน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการรวบรวมพระราชพิธีสมัยรัชกาลที่ 9 ทั้งที่เคยตีพิมพ์มาแล้ว และยังไม่เคยตีพิมพ์มาไว้ด้วยกัน หนังสือเกี่ยวกับพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยภาพในงานด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม จะรวบรวมพระราชกรณียกิจและพระราชดำรัสสาขาต่างๆ อาทิ ดนตรี จิตรกรรม ศาสนา โดยจะรวบรวมข้อมูลจากกระทรวงและหน่วยงานต่างๆมาไว้ด้วยกัน ศาสตร์ของพระราชาสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน และเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เช่น ราชรถ ราชยาน

นายวีระ กล่าวต่อว่า ส่วนการจัดพิมพ์นั้นเบื้องต้นจะจัดพิมพ์จดหมายเหตุหลักจำนวน 20,000 เล่ม ส่วนหนังสือจดหมายเหตุฉบับรองและหนังสือที่ระลึกเล่มอื่นๆทุกเล่มจะจัดพิมพ์ รายการละ 15,000 เล่ม เพื่อเผยแพร่ไปยังห้องสมุด สถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆ รวมถึงจัดทำเป็นอีบุ๊ค เพื่อให้หน่วยงานต่างๆและประชาชนเข้ามาดาวน์โหลดทางเว็บไซต์ของกระทรวงวัฒนธรรม

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้คัดเลือกหนังสือที่ระลึกจาก 6 รายการมาจำนวน 2 รายการ ได้แก่ หนังสือพระเมรุมาศสมัยกรุงรัตนโกสินทร์และพระเมรุในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และหนังสือเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อจัดพิมพ์หนังสือเพิ่มเติมอีกรายการละ 10,000 เล่ม เพื่อแจกให้แก่ผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ณ ท้องสนามหลวง

ทั้งนี้กระทรวงวัฒนธรรม ตั้งเป้าหมายจะจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึกให้แล้วเสร็จก่อนงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ยกเว้นหนังสือจดหมายเหตุหลักและหนังสือจดหมายเหตุฉบับรอง ซึ่งจะต้องรอให้งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเสร็จสิ้นก่อน จึงจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้ จะมีการจัดทำหนังสืออาจจะมีเนื้อหาเกี่ยวพระราชประวัติ พระราชพิธี ขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกเนื้อหา เพื่อแจกประชาชนในจังหวัดต่างๆด้วย เบื้องต้นคาดว่าจะจัดพิมพ์ประมาณ 5 ล้านเล่ม โดยหนังสือเล่มนี้จะเปิดโอกาสให้หน่วยงานรัฐ เอกชนและประชาชนร่วมสนับสนุนการจัดพิม


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ วธ.จัดทำหนังสือที่ระลึก-จดหมายเหตุงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ 11 รายการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง