ผวา 'โควิด' ร.ร.สามเสนวิทยาลัยประกาศปิด 6 วัน เรียนออนไลน์-ทำงานที่บ้าน

22 ธ.ค. 2563 - 16:40 น.

โควิด : ร.ร.สามเสนวิทยาลัยปิด 6 วัน ให้เรียนออนไลน์ ครู-บุคลากรทางการศึกษาที่พำนักอยู่สมุทรสาครทำงานที่บ้าน ใครที่ไปพื้นที่เสี่ยงให้ไปตรวจหาเชื้อ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

เมื่อวันที่ 22 ธ.ค.63 นายบุณยพงศ์ โพธิวัฒน์ธนัต ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ออกประกาศ เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระหว่างวันที่ 23-30 ธ.ค.63 โดยโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กำหนดมาตรการในการดำเนินการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ดังนี้

1.ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษตั้งแต่วันที่ 23-30 ธ.ค.63 เป็นเวลา 6 วัน หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้นักเรียน ผู้ปกครอง ติดตามข่าวสารที่โรงเรียนประกาศเป็นทางการอย่างต่อเนื่อง และปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สำหรับข้าราชการครู-บุคลากรทางการศึกษายังคงปฏิบัติราชการตามปกติ

2.โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมเรียนรู้ผ่านออนไลน์ ในวันที่ประกาศปิดเรียนจำนวน 6 วัน ผ่านช่องทางออนไลน์

3.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจัดเตรียมการสอนในทุกรายวิชาที่รับผิดชอบ

4.เลื่อนการจัดกีฬาสีภายในโรงเรียนวันที่ 25 ธ.ค.63 ไปเป็นวันที่ 22 ม.ค.64

5.ยกเลิกนัดหมายนักเรียนมาทำกิจกรรมต่างๆ ที่โรงเรียนทุกประเภทจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

6.ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งปฏิบัติหน้าที่เวรยาม ดูแลทรัพย์สินและความเรียบร้อยของสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด

7.ระหว่างที่ประกาศปิดโรงเรียนด้วยเหตุผลพิเศษ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีภูมิลำเนาอยู่ จ.สมุทรสาคร ปฏิบัติงานที่บ้าน โดยไม่ถือเป็นวันลา

8.ให้นักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประวัติสัมผัสและใกล้ชิดกับบุคคลที่ปฏิบัติงานและ/หรือเคยเดินทางไปพื้นที่เสี่ยงใน จ.สมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.63 เป็นต้นมา ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ถ้าครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องการกักตัวให้ดำเนินการทำหนังสือขออนุญาตเป็นรายกรณี ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เหลือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ

9.ขอความร่วมมือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนประจำการอยู่ที่ตั้ง ไม่ออกนอกพื้นที่จังหวัด ไม่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยง หากนักเรียนหรือผู้ปกครองมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 02-279-1992

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ผวา 'โควิด' ร.ร.สามเสนวิทยาลัยประกาศปิด 6 วัน เรียนออนไลน์-ทำงานที่บ้าน
ข่าวที่เกี่ยวข้อง