“ชลน่าน” ลั่นปิดกั้น “กัญชา” สันทนาการ ส่วนร่าง พ.ร.บ.กัญชา ต้องไปดูรายละเอียดของเดิมก่อน จะใช้ร่างเดิม หรือยกร่างใหม่

เมื่อวันที่ 16 ก.ย. นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวถึงนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ว่า ชัดเจนตามที่แถลงอยู่แล้วว่า เป็นกัญชาทางการแพทย์และสุขภาพ ดังนั้นตอนนี้จะต้องมาดูของกระทรวงเราเพื่อที่จะให้เป็นการแพทย์และสุขภาพอย่างแท้จริง มุมที่เราจะต้องปิดกั้นคือการใช้เพื่อสันทนาการ การใช้ที่ไม่เหมาะสม การใช้ที่เป็นอันตราย เพราะว่ากัญชาขณะนี้ไม่ได้หมายความว่า ไม่เป็นยาเสพติด เพราะขณะนี้สถานะของมันเมื่อเป็นสารสกัดที่มี THC เกิน 0.2% ก็ยังจัดเป็นยาเสพติดอยู่

เมื่อถามถึงการเดินหน้าผลักดันร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง ที่ยังค้างอยู่ นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ต้องไปดูในร่างกฎหมายว่า มีรายละเอียดอย่างไร มีข้อที่ควรปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ ครอบคลุมหรือไม่ตามข้อห่วงใยของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อภิปรายให้ความเห็นเอาไว้ ทั้งนี้ ตนยืนยันว่าจะต้องมีกฎหมายออกมาเพื่อควบคุมดูแล

เมื่อถามว่านโยบายที่วางไว้จะมีการยกร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่เลยหรือปรับปรุงจากร่างพ.ร.บฉบับเดิมที่ยังไม่ผ่านสภา นพ.ชลน่าน กล่าวว่า ก็จะนำร่างพ.ร.บที่มีอยู่แล้วมาดูก่อน แล้วขั้นตอนของการเสนอกฎหมายในสภานั้น รัฐธรรมนูญให้สิทธิ ครม.ที่เข้ามาใหม่ ว่าจะยืนยันกฎหมายที่ค้างอยู่ในสภาหรือไม่ หากเห็นว่าจำเป็นก็ยืนยัน หากยืนยันอย่างนั้นก็เริ่มต้นในร่างเดิม แต่ถ้าครม.ไม่ยืนยันร่างนั้นก็ตกไป เราก็มีหน้าที่ต้องมายกร่างใหม่

เมื่อถามต่อว่า มีการฟอร์มทีมขึ้นมาดูเรื่องนี้แล้วหรือยัง นพ.ชลน่าน กล่าวว่า แน่นอน ในเรื่องของกฎหมาย ร่างกฎหมาย อะไรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารราชการแผ่นดินเราให้ความสำคัญ แต่ยังไม่ได้มีคำสั่งว่าจะมอบท่านไหนเข้ามาดูแลเรื่องนี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน