Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 28 ก.พ. 2563

วธ.ร่วม5ศาสนารวบรวมภาพเหตุการณ์พระราชกรณียกิจด้านศาสนา จัดพิมพ์เป็นหนังสือ-จดหมายเหตุ

9 พ.ย. 2559 - 18:36 น.

เมื่อวันที่ 9 พ.ย. ที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วธ. กล่าวภายหลังการประชุมศาสนิกสัมพันธ์ร่วมกับผู้นำ 5 ศาสนา ได้แก่ ศาสนาพุทธ คริสต์ อิสลาม พราหมณ์-ฮินดู และซิกข์ ว่า ที่ประชุมหารือเกี่ยวกับแผนดำเนินงานการจัดพิธีทางศาสนา ของแต่ละศาสนาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งได้ทรงประกาศเมื่อครั้งที่เสด็จฯ ขึ้นครองราชสมบัติว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม” หมายถึงการอยู่ในสิริราชสมบัติด้วยธรรมะ โดยพระองค์ทรงดำรงอยู่ในฐานะทรงเป็นพุทธมามกะ และทรงเป็นองค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ทรงให้การอุปถัมภ์สนับสนุนทุกศาสนาอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทำให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข พระองค์ทรงเสด็จฯ ร่วมศาสนกิจของทุกศาสนา และทรงมีพระราชดำริ และพระบรมราโชวาทกับทุกศาสนาที่ทรงเสด็จฯ ไปประกอบพระราชกรณียกิจ

2-40-768x512

นายวีระ กล่าวต่อว่า วธ.จึงขอให้ทุกศาสนารวบรวมภาพเหตุการณ์ พระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในโอกาสที่เสด็จฯ ไปทรงเปิดการประชุม และปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับศาสนาต่างๆ เพื่อรวบรวมจัดพิมพ์เป็นหนังสือ และบันทึกเป็นจดหมายเหตุ โดยให้กรมศิลปากรเป็นเจ้าภาพในการรวบรวม ซึ่งผู้นำทั้ง 5 ศาสนายินดีให้ความร่วมมือเต็มที่ นอกจากนี้ ขอความร่วมมือให้ผู้นำแต่ละศาสนาแจ้งการจัดพิธีทางศาสนา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่พระองค์ โดยให้แจ้งมายังกรมการศาสนา เพื่อจัดส่งเจ้าหน้าที่สำนักจดหมายเหตุแห่งชาติลงพื้นที่บันทึกภาพเหตุการณ์ เพื่อนำมาเป็นส่วนหนึ่งของจดหมายเหตุ

201611091743481-20160601153518

 


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ วธ.ร่วม5ศาสนารวบรวมภาพเหตุการณ์พระราชกรณียกิจด้านศาสนา จัดพิมพ์เป็นหนังสือ-จดหมายเหตุ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง