เปิดแผน‘โตโยต้า’2019 รุกผลิตแบตเตอรี่ไฮบริด

เปิดแผน‘โตโยต้า’2019 รุกผลิตแบตเตอรี่ไฮบริด

เปิดแผน‘โตโยต้า’2019 รุกผลิตแบตเตอรี่ไฮบริด – ค่าย ‘โตโยต้า’ ได้ชื่อว่าเป็นพี่ใหญ่แห่งวงการยานยนต์ ด้วยเพราะความเป็นผู้นำตลาดไม่ว่าในมุมของยอดขาย ที่แบเบอร์เป็นเบอร์ 1 มายาวนาน หรือแม้แต่ในปีนี้ ที่คาดการณ์กันว่าตลาดรวมจะหดตัวลงเล็กน้อย แต่โตโยต้าตั้งเป้ายอดขายเติบโตชนิดสวนทางตลาด

ทั้งยังได้ริเริ่มโครงการต่างๆ ทั้งที่เข้ามาส่งเสริมกิจกรรมการตลาด และรวมถึงสร้างสรรค์สังคมให้เติบโตไปอย่างยั่งยืน

ในงานแถลงข่าวสภาวการณ์ตลาดรถยนต์ และยอดขายของโตโยต้า ‘นายมิจิโนบุ ซึงาตะ’ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด กล่าวว่า ปัจจุบันโตโยต้ากำลังเผชิญกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและแนวโน้มใหม่ๆ ของอุตสาหกรรมยานยนต์

เปิดแผน‘โตโยต้า’2019 รุกผลิตแบตเตอรี่ไฮบริด
นายมิจิโนบุ ซึงาตะ

ทำให้เรามีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงตัวเอง จากผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรถยนต์สู่การเป็นองค์กรแห่งการขับเคลื่อน (Mobility Company)

รวมถึงการให้บริการทุกประเภทที่เกี่ยวข้อง กับระบบการเดินทาง ซึ่งในปี 2560 ริเริ่มโครงการ “CU TOYOTA Ha:mo” ภายใต้ความร่วมมือกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อศึกษาความต้องการ และเงื่อนไข Ride Sharing ในเขตชุมชนเมือง

จากผลการดำเนินโครงการที่ผ่านมา ได้การตอบรับที่ดีจากผู้ใช้งานถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการขับ เคลื่อนที่ดียิ่งกว่า (ever-better mobility)

นอกจากนี้ โตโยต้ายังให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยี และตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่จะผลักดันให้ประเทศไทยเป็นฐานการผลิตยานยนต์ ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

จึงเริ่มการผลิตแบตเตอรี่ไฮบริดในประเทศให้เร็วขึ้น โดยจะเริ่มการผลิตที่โรงงานประกอบรถยนต์โตโยต้าเกตเวย์ในเดือนพ.ค.นี้

เปิดแผน‘โตโยต้า’2019 รุกผลิตแบตเตอรี่ไฮบริด

พร้อมทั้งยังริเริ่มโครงการการจัดการแบตเตอรี่ทั้งวงจรชีวิตของผลิตภัณฑ์ ซึ่งประกอบไปด้วย

1.Rebuilt : การนำแบตเตอรี่ใช้แล้วมา คัดแยกโมดุล (เซลล์) ที่ยังสามารถใช้งานได้นำมารวบรวมและจัดเรียงใหม่ ประกอบเป็นแบตเตอรี่ใหม่ที่สามารถนำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง

2.Reuse : การนำแบตเตอรี่ที่ใช้แล้วมาคัดแยกโมดุล (เซลล์) ที่ยังคงมีประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานไฟฟ้า นำมาประกอบเข้ากับระบบ BMS (Battery management system) ที่ควบคุมการรับและจ่ายกระแสไฟฟ้า เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บพลังงานสำรอง (Energy storage)

3.Recycle : กรณีโมดุลที่ผ่านการคัดแยกไม่สามารถนำกลับมาใช้ได้ จะถูกนำไปผ่านกระบวนการเผาเพื่อคัดแยกแร่ธาตุ และนำไปเป็นวัตถุดิบในการผลิตแบตเตอรี่ก้อนใหม่

โครงการที่กล่าวมานี้จะช่วยลดการเกิดขยะ และเสริมสร้างให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบหมุนเวียนในประเทศ ภายใต้แนวคิดการจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งช่วยลดปริมาณการนำเข้าแบตเตอรี่ พร้อมทั้งยังช่วยให้ลูกค้าสามารถลดต้นทุนการเป็นเจ้าของรถยนต์ไฮบริดได้อีก ด้วย

ส่วนกิจกรรมเพื่อสังคม โตโยต้าจัดทำโครงการต่างๆ มากมาย อาทิ โครงการปลูกป่าบก และป่าชายเลน โครงการถนนสีขาว หรือแม้แต่โครงการที่ส่งเสริมความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ภายใต้โครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์

ที่ผ่านมาดำเนินการปรับปรุงธุรกิจชุมชนใน 7 จังหวัด รวมถึงจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ 2 แห่ง ที่จังหวัดกาญจนบุรี และจังหวัดขอนแก่น

เปิดแผน‘โตโยต้า’2019 รุกผลิตแบตเตอรี่ไฮบริด

ในปีนี้ผู้บริหารโตโยต้ามีความตั้งใจอย่าง ต่อเนื่องในการพัฒนา SMEs โดยวางแผนปรับปรุงธุรกิจชุมชนเพิ่มอีก 10 จังหวัด และจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้แห่งที่ 3

อีกทั้งยังร่วมมือกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรมภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ปฏิรูปอุตสาหกรรม (ITC) และโครงการหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (CIV) เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ให้สามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน

ด้วยการดำเนินงานทุกๆ ด้านอย่างต่อเนื่อง ไม่น่าแปลกใจแล้วว่าอะไรที่ทำให้แบรนด์โตโยต้าครองใจนักเลงรถเมืองไทยไว้อย่างเหนียวแน่น

คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

บทความก่อนหน้านี้‘โอม’ผุดโปรเจ็กต์พิเศษ-ปล่อยซิงเกิลแรก‘GO!’
บทความถัดไป‘วิชิต ว่องวัฒนาการ’ ‘ฟอร์ด’พร้อมโตต่อเนื่อง