โควิด : นพ.สสจ.ปราจีนบุรี เผยเจอป่วย โควิด-19 อีก 110 ราย ป่วยสะสม 1,974 ราย รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกบัตรคิว ขายฟ้าทะลายโจร

เมื่อวันที่ 20 ก.ค. 2564 นายโชคชัย สาครพานิช นพ.สสจ.ปราจีนบุรี กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.ปราจีนบุรี ได้มีประกาศจากศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จ.ปราจีนบุรี แจ้งสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ช่วงเดือน เม.ย. 64 ประจำวันที่ 20 ก.ค. 64 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 110 ราย

เป็นผู้ป่วยละสมในพื้นที่ 1,826 ราย ติดเชื้อนอกพื้นที่เข้ามารักษา 144 ราย ติดเชื้อจากต่างประเทศ 1 รายติดเชื้อในเรือนจำ 3 ราย ทำให้จังหวัดปราจีนบุรี มีผู้ป่วยสะสม 1,974 ราย เสียชีวิต 11 ราย ผู้ป่วยได้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลทุกรายผู้สัมผัสใกล้ชิดเสี่ยงสูงได้ติดตามตรวจหาเชื้อแล้ว

จากสถานการณ์การติดเชื้อ โควิด-19 ในจ.ปราจีนบุรี พบว่าสาเหตุเกิดจากการรับประทานอาหารร่วมกัน ร่วมงานบวช งานเลี้ยงสังสรรค์ การไม่สวมหน้ากากอนามัยและการเดินทางไปสถานที่เสี่ยง นอกจากนี้ ในการเฝ้าระวังควบคุมโรคได้มีการตรวจผู้สัมผัสเสี่ยงสูง รอบที่ 2-4 ยังพบมีการติดเชื้อ

ด้านนายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผวจ.ปราจีนบุรี ได้มีประกาศจ.ปราจีนบุรี ขอความร่วมมือมาตราการป้องกัน โควิด-19 โดยงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางออกจากที่พักของตนเองโดยไม่จำเป็น ยกเว้นการซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค ซื้อยารักษาโรค ไปพบแพทย์ ฉีดวัคซีน หรือเหตุจำเป็นอื่น ๆ

งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางข้ามจังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางไปพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (กรุงเทพฯ จ.นครปฐม จ.นนทบุรี จ.ปทุมธานี จ.สมุทรปราการ จ.สมุทรสาคร จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.นราธิวาส จ.ปัตตานี จ.ยะลา จ.สงขลา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ผู้นำร่องแหล่งผลิตสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ต้องออกรับบัตรคิวซื้อฟ้าทะลายโจร เนื่องจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรที่สำรองไว้ไม่เพียงพอกับความต้องการ ทาง โรงพยาบาลต้องออกรับบัตรคิวซื้อฟ้าทะลายโจร ให้แก่ประชาชนที่มารอเข้าแถวซื้อทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ที่ลานจอดรถด้านหลังจำนวน 200 คิว จำกัดคนละ 3 กระปุกต่อคนเท่านั้น

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน