บิ๊กโต้ง จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผบ.ตร. นัดถกป้องกันปัญหาค้ามนุษย์ ร่วมทุกภาคส่วนคุมเข้ม จ้างงานไม่เป็นธรรม สนองนโยบายรัฐบาล

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 13 ส.ค. พล.ต.ท.จารุวัฒน์ ไวศยะ ผู้ช่วยผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว และป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศพดส.ตร.) เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนป้องกันปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงาน ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2563 ที่โรงแรมแกรนด์ราชพฤกษ์ จ.นนทบุรี

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แรงงานจังหวัดทุกจังหวัด กรมประมง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง องค์กรภาคเอกชน (NGOs) และเจ้าหน้าที่ตำรวจระดับรองผู้บังคับการทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ตามนโยบายรัฐบาล และตามข้อสั่งการของ พลเอกประยุทธ์. จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ที่ได้เน้นย้ำ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วกันบูรณาการในการป้องกันปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงานในสถานประกอบการในเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ ในการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยพล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งการให้พล.ต.ท.จารุวัฒน์ จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ร่วมทุกหน่วยงานอย่างเร่งด่วน

สำหรับการประชุมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-14 ส.ค. วัตถุประสงค์ของการประชุมเพื่อชี้แจงกรอบแนวความคิดการปฏิบัติ และบูรณาการในการป้องกันปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงานในสถานประกอบการในเรือประมง เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์ภาคอุตสาหกรรมการประมงไทยมีการใช้แรงงานที่ ไม่เป็นธรรมในหลายส่วน นำมาสู่ความเสียหายทางเศรษฐกิจ และความน่าเชื่อถือของประเทศในระดับนานาชาติ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนบูรณาการป้องกันปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงาน กำหนดมาตรการเร่งกวดขันและตรวจสอบอย่างละเอียด โดยวิธีการเอกซเรย์ สถานประกอบการประมง (เรือ, ล้ง, โรงงาน) โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ทุกแห่งอย่างเข้มงวด

ผลของการประชุม ทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมมีความเข้าใจถึงแนวความคิดการปฏิบัติ และแนวทางบูรณาการป้องกันปราบปรามการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงาน สามารถบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นการเตรียมความพร้อมและซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติการระดมกวาดล้างการเอารัดเอาเปรียบการใช้แรงงานในสถานประกอบการประมง (เรือ, ล้ง, โรงงาน) โรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า และอุตสาหกรรมฟาร์มปศุสัตว์ เรือประมง อย่างเข้มงวด เพื่อป้องกันการค้ามนุษย์ในทุกรูปแบบ

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน