กระทรวงคมนาคมสรุปสถานการณ์การเดินทางและอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (วันที่ 3-7 ก.ค. 2563) พบว่า มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะกว่า 9 ล้านคน-เที่ยว สูงกว่าที่ประมาณการไว้

หยุดยาวเข้าพรรษา – นายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ ปลัดกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานในสังกัดได้ดำเนินการตามแผนการอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนในช่วงวันหยุด 4 วัน ระหว่างวันที่ 4-7 ก.ค. 2563 (วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา) เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางทั้งรถยนต์ส่วนบุคคล และระบบการขนส่งสาธารณะ พบว่า ระหว่างวันที่ 3-7 ก.ค. 2563 (ข้อมูล ณ วันที่ 8 ก.ค. 2563 เวลา 08.30 น.) พบว่า มีประชาชนเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 9,014,427 คน-เที่ยว สูงกว่าประมาณการ 15.34% แบ่งเป็น การเดินทางระหว่างจังหวัด 1,224,953 คน-เที่ยว การเดินทางภายในจังหวัด 629,004 คน-เที่ยว และการเดินทางภายในกรุงเทพฯ 7,152,080 คน-เที่ยว

ส่วนการเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนบุคคล มีปริมาณจราจรเข้า-ออกกรุงเทพฯ 11,824,758 คัน แบ่งเป็น การเดินทางผ่าน 10 จุดสำรวจบนทางหลวง 5,265,100 คัน และบนทางด่วน 6,558,900 คัน เกิดอุบัติเหตุบนโครงข่ายถนนของกระทรวงคมนาคม 369 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 56 ราย ได้รับบาดเจ็บ 396 ราย โดยเกิดขึ้นบนถนนที่เป็นทางตรงมากที่สุด คิดเป็น 67.21% รถปิกอัพเกิดอุบัติเหตุสูงสุด คิดเป็น 35.55% สาเหตุของอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากขับรถเร็วเกินกำหนด คิดเป็น 71.54% จ.ชลบุรี เกิดอุบัติเหตุสูงสุด จำนวน 34 ครั้ง จ.เชียงใหม่ มีผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุสูงสุด จำนวน 4 ราย และ จ.สุพรรณบุรี มีผู้ได้รับบาดเจ็บสูงสุด จำนวน 23 ราย

สำหรับการตรวจความพร้อมของยานพาหนะและผู้ให้บริการ แบ่งเป็น รถโดยสารสาธารณะ (รถหมวด 1-4 และรถ 30) จำนวน 73,537 คัน พบว่า มีความบกพร่องและสั่งแก้ไข จำนวน 30 คัน พนักงานขับรถ จำนวน 55,676 คน ไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกาย ผู้ปฏิบัติงานรถไฟ จำนวน 1,056 คน ไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกาย ท่าเรือและแพ จำนวน 143 แห่ง พบว่า ไม่ผ่าน จำนวน 3 แห่ง (น้ำแห้งไม่สามารถสัญจรได้) เรือ จำนวน 1,685 ลำ พบว่า ไม่พร้อมใช้งานและสั่งปรับปรุง จำนวน 5 ลำ และผู้ประจำเรือ จำนวน 2,360 คน ไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกาย

ทั้งนี้ จากรายงานดังกล่าวพบว่า มีประชาชนจำนวนมากเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่ให้บริการระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภทได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เสนอแนะรูปแบบการเดินทางวิถีใหม่ (Transport New Normal) ด้วยการรักษาระยะห่าง การวางแผนการเดินทาง การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือก่อนและหลังการใช้บริการ และการลงทะเบียนสแกน QR CODE ไทยชนะ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ใช้บริการอย่างดี

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน