บีโอไอปลื้มคำขอส่งเสริมลงทุนโตสวนโควิด ชี้ 6 เดือนเพิ่ม 7% มูลค่า 1.5 แสนล้าน ญี่ปุ่นครองแชมป์ลงทุนโดยตรงในไทย

6 ส.ค. 2563 - 22:40 น.

น.ส.ดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ยอดขอรับการส่งเสริมการลงทุนช่วง 6 เดือนของปี 2563 (ม.ค.-มิ.ย.) รวมทั้งสิ้น 754 โครงการ เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มี 703 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 158,890 ล้านบาท ลดลง 17% จากปีก่อนมูลค่ารวม 190,330 ล้านบาท เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 และในช่วงเดียวกันของปี 2562 มีโครงการขนาดใหญ่ด้านพลังงานไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวลยื่นขอรับการส่งเสริม ซึ่งเป็นการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 225 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 85,480 ล้านบาท

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

สำหรับยอดขอรับการส่งเสริมส่วนใหญ่อยู่ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย 371 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 83,140 ล้านบาท คิดเป็น 52% ของมูลค่าคำขอรับการส่งเสริมทั้งหมด โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแพทย์ ที่ยื่นขอรับการส่งเสริมเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดทั้งจำนวนโครงการและเงินลงทุน โดยมีการยื่นขอรับการส่งเสริมรวม 52 โครงการ เพิ่มขึ้น 174% มูลค่าเงินลงทุนรวม 13,070 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123%

“ยอดคำขอรับการส่งเสริมในอุตสาหกรรมการแพทย์ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลจากมาตรการเร่งรัดการลงทุนในอุตสาหกรรมการแพทย์ ที่บอร์ดบีโอไอเห็นชอบเมื่อเดือนเม.ย. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการลงทุนอย่างรวดเร็ว รองรับความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เพิ่มสูงขึ้นท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19”นางสาวดวงใจกล่าว

โดยหากจำแนกตามอุตสาหกรรมเป้าหมาย อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเงินลงทุนสูงสุด 5 อันดับแรกในช่วง 6 เดือนแรกของปีนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ มูลค่า 28,250 ล้านบาท รองลงมาคือ อุตสาหกรรมเกษตรและแปรรูปอาหาร มูลค่า 15,300 ล้านบาท อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน มูลค่า 13,510 ล้านบาท อุตสาหกรรมการแพทย์ 13,070 ล้านบาท และอุตสาหกรรมปิโตรและเคมีภัณฑ์ 4,380 ล้านบาท

สำหรับการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (เอฟดีไอ) 6 เดือน มีโครงการยื่นขอรับการส่งเสริม 459 โครงการ เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อน 5% มูลค่าเงินลงทุนรวม 75,902 ล้านบาท ลดลง 34% เพราะโควิด-19 ซึ่งประเทศญี่ปุ่นมีจำนวนโครงการและมูลค่าเงินลงทุนที่ยื่นขอรับการส่งเสริมมากที่สุด 99 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนสูงสุดที่ 22,636 ล้านบาท คิดเป็น 30% ของมูลค่าเงินลงทุนจากต่างประเทศทั้งหมด ตามด้วยจีน 95 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 17,461 ล้านบาท และสิงคโปร์ 55 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 10,624 ล้านบาท

น.ส.ดวงใจ กล่าวเพิ่มเติมว่า จากสถิติการส่งเสริมการลงทุนช่วง 6 เดือนของปีนี้ มีประเด็นที่น่าสนใจว่ามีนักลงทุนรายใหม่สนใจขอรับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ภายใต้สถานการณ์ไม่ปกติ ซึ่งเป็นการยื่นขอรับการส่งเสริมในโครงการใหม่ถึง 366 โครงการ คิดเป็น 49% ของจำนวนคำขอรับการส่งเสริมทั้งหมด เงินลงทุนรวม 42,520 ล้านบาท คิดเป็น 27% ของเงินลงทุนทั้งหมด


ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ บีโอไอปลื้มคำขอส่งเสริมลงทุนโตสวนโควิด ชี้ 6 เดือนเพิ่ม 7% มูลค่า 1.5 แสนล้าน ญี่ปุ่นครองแชมป์ลงทุนโดยตรงในไทย
ข่าวที่เกี่ยวข้อง