โควิดทำพิษ รายได้ท่องเที่ยว 9 เดือน ทรุดหนัก 1.57 ล้านล้าน ต่างชาติหายวับ

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 21 ต.ค.2563 นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวประเทศไทยโดยรวมในช่วง 9 เดือนแรก(ม.ค.– ก.ย.)ของปี 2563 มีรายได้จากการท่องเที่ยวโดยรวม 655,000 ล้านบาท ลดลง 1.57 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็น 70.57% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

โดยลดลงทั้งจากตลาดต่างประเทศ และตลาดคนไทยเที่ยวในประเทศ ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จนทำให้มีการระงับการเดินทางกันทั่วโลก

เกาะติดข่าว กดติดตามไลน์ ข่าวสด
เพิ่มเพื่อน

แบ่งออกเป็น มีจํานวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ เดินทางมาประเทศไทย 6.69 ล้านคน ลดลง 22.77 ล้านคน หรือคิดเป็น 77.29% จรกช่วงเวลาเดียวกัน ของปีที่ผ่านมา และมีรายได้เท่ากับ 332,000 ล้านบาท ลดลง 1.10 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็น 76.77% ของช่วงเวลลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนไทยเที่ยวไทย” ในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2563 มีจำนวนผู้เดินทางทั้งสิ้น 52.71 ล้านคน-คร้ัง ลดลง 63.57 ล้านคน-ครั้ง หรือคิดเป็น 54.67% จากช่วงเดียวกันของ ปีที่ผ่านมาและมีเม็ดเงินที่เกิดขึ้นจากการใช้จ่าย เพื่อการท่องเที่ยว 323,000 ล้านบาท ลดลง 474,000 ล้านบาท หรือคิดเป็น 59.46% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

สำหรับอัตราการเข้าพักของสถานพักแรม แสดงให้เห็นถึงการฟื้นตัวที่ต่อเนื่องอย่างช้า ๆ และ การท่องเที่ยวในเมืองรอง (ที่ส่วนใหญ่เป็นเมืองขนาดเล็ก) ฟื้นตัวในอัตราที่สูงกว่าเมืองหลัก

โดยอัตราเข้าพักรวมของเดือน ก.ย.ที่ผ่านมาอยู่ที่ 27.93%ของจำนวนห้องพักทั้งหมด ดีขึ้นเรื่อยๆเมื่อย้อนกลับไปเดือน ส.ค.อยู่ที่ 26.93% เดือน ก.ค.25.41% เดือน มิ.ย.13.43% เดือนพ.ค.3.83%

และที่ต่ำสุดของปีนี้คือเดือนเม.ย.2.26% ที่เริ่มต้นการล็อกดาวน์ประเทศจากการระบาดของโควิด-19 ขณะที่ช่วงต้นปีที่ยังไม่มีปัญหาการแพร่ระบาดในประเทศ ในเดือนม.ค.มีอัตราพัก 77.97% ต่อมาเมื่อเริ่มมีการติดเชื้อในประเทศ เริ่มมีการระงับการเดินทางของนักท่องเที่ยว

ในเดือนก.พ.อัตราการเข้าพักเริ่มลดลง เหลือ58.39% และเดือนมี.ค.20.82% ก่อนไปต่ำสุดในเดือนเม.ย.2563

ด้านท่าอากาศยานภูมิภาคที่มีเที่ยวบินมากที่สุด 5 อันดับแรก กระจายตัวในเกือบ ทุกภูมิภาค
โดย เชียงใหม่ มีจำนวนเที่ยวบินสูงเป็น อันดับที่ 1 จำนวน 3,382 เที่ยวบิน

รองลงมา ได้แก่ ภูเก็ต 2,160 เที่ยวบิน หาดใหญ่ 2,101เที่ยวบิน นครศรีธรรมราช 1,584 เที่ยวบิน และ อุดรธานี 1,425 เที่ยวบิน

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน