คมนาคม เปิดโผรายชื่อชิงดำ ผอ.กพท. แห่สมัคร17 คน นายทหารกองทัพอากาศ-คนการบินแห่สมัครเพียบ

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการสรรหาและคัดเลือก ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.)คนใหม่ แทนนายจุฬา สุขมานพ ว่าที่ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ที่ครบรอบการดำรงตำแหน่ง 4 ปี ไปเมื่อวันที่ 30 ก.ย. 63 ที่ผ่านมา ว่านายชนินทร์ แก่นหิรัญ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาฯ ได้ออกประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก ระหว่าง 30 ต.ค.-30 พ.ย. 63 ปรากฏว่าเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาเปิดรับสมัครมีบุคคลให้ความสนใจยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นจำนวนมาก รวมทั้งสิ้น 17 คน มีทั้งนายทหารระดับสูงจากกองทัพอากาศ และบุคลากรจากหน่วยงานด้านการบิน ทั้งจากหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและบรษัทเอกชน

สำหรับผู้ที่สมัครเข้ารับการคัดเลือก อาทิ พลอากาศเอก สุรศักดิ์ อินทร์จำนงค์ ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษกองทัพอากาศ ,พลอากาศเอก ชาญยุทธ ศิริธรรมกุล รองประธานกรรมการ บริษัท การบินไทย จำกัด(มหาชน)

พลอากาศเอก ศิริพล ศิริทรัพย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมการบิน จำกัด,เรืออากาศเอก ปรารถนา พัฒนศิริ อดีตผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายความปลอดภัย ความมั่นคงและมาตรฐานการบิน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน),พลเรือตรี ปิยะ อาจมุงคุณ อดีตผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน

นายจุฬา สุขมานพ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.),นายปรีดา ยังสุขสถาพร รองผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ,นายเชิดพันธ์ โชติคุณ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายช่าง บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) และนายตระกูลชัย เอ้กันหา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการบินสายการบิน นิว เจน แอร์เวย์ส เป็นต้น

รายงานกล่าวถึงหลักเกณฑ์การคัดเลือกว่า คณะอนุกรรมการสรรหาฯ จะทำพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครหากมมีคุณสมบัติครบถ้วน จะมีการเชิญเข้ารับการสัมภาษณ์ นำเสนอวิสัยทัศน์และแผนธุรกิจ พร้อมเอกสารประกอบเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทั้งนี้เมื่อคัดเลือกแล้วเสร็จจะเสนอรายชื่อให้ คณะกรรมการกำกับ กพท.ซึ่งมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคมเป็นประธานพิจารณา โดยคณะกรรมการกำกับฯ สามารถเชิญผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อมาสัมภาษณ์ แสดงวิสัยทัศน์ และเสนอแผนกลยุทธ์ต่อ คณะกรรมการกำกับฯ ได้อีกเพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งตามเห็นสมควรก็ได้ โดยขณะนี้ยะงไม่มีการแจ้งให้ผู้สมัครทราบเกี่ยวกับกำหนดการในการแสดงวิสัยทัศน์

 

 

 

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน