ห้าง-ร้าน ขานรับเปิดขายอาหารแบบเดลิเวอรี่ ต่อลมหายใจ 4 หมื่นผู้ประกอบการ

2 ส.ค. 2564 - 15:24 น.

ห้าง-ร้าน ขานรับเปิดขายอาหารแบบเดลิเวอรี่ ต่อลมหายใจ 4 หมื่นผู้ประกอบการ ครอบคลุมแรงงานกว่า 400,000 ราย ทำให้มีรายได้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

วันที่ 2 ส.ค.64 นายญนน์ โภคทรัพย์ ประธานสมาคมผู้ค้าปลีกไทย กล่าวว่า สมาคมผู้ค้าปลีกไทย ประสานหารือกับสมาคมศูนย์การค้าไทย และสมาคมภัตตาคารไทย พร้อมปฎิบัติตาม หลังจากคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (ศบค.) ลงวันที่ 1 ส.ค.2564 เรื่องการยกระดับมาตรการการควบคุมโรคไวรัสโควิด-19 และการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการเร่งด่วน โดยผ่อนปรนให้ร้านอาหาร ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ ดำเนินการได้เฉพาะการสั่งอาหาร หรือเครื่องดื่มผ่านบริการขนส่งอาหาร (ฟู้ด เดลิเวอรี่) ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัดโดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 3 ส.ค.64 เป็นต้นไป

โดยให้ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ เปิดบริการฟู้ด เดลิเวอรี่ ซึ่งดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00 น. และไม่เปิดบริการให้ประชาชนทั่วไปซื้ออาหารหรือเครื่องดื่มแบบรับกลับด้วยตัวเองได้ ในพื้นที่สีแดงเข้ม 29 จังหวัด


พร้อมกันนี้ให้ผู้ประกอบการจัดทำมาตรการ DMHTemp สำหรับพนักงานทุกคน สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ห้ามรวมกลุ่ม หรือรับประทานอาหารร่วมกัน ห้ามเปิดหน้าร้าน ส่วนกรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงานทันที ขณะเดียวกันห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และคอมมูนิตี้มอลล์ จัดให้มีระบบคัดกรอง และลงทะเบียนผู้ขนส่งอาหารก่อนเข้าภายในอาคารหรือพื้นที่ จัดระบบคิว และกำหนดพื้นที่เป็นการเฉพาะสำหรับรอคิว มีบริเวณพักคอยซึ่งมีการเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่งหรือยืนที่เหมาะสม ต้องมีการกำกับดูแลให้มีการดำเนินตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

ตลอดจนพนักงานรับ-ส่งอาหารแบบออนไลน์ให้เน้นย้ำมาตรการ DMH สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เว้นระยะห่างผู้อื่น พกเจลแอลกอฮอล์ รอรับอาหาร ณ จุดรับ-ส่ง เท่านั้น และกรณีมีอาการทางเดินหายใจ/ไข้ หรือเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อ ต้องหยุดทำงานทันที

“การพิจารณาอนุมัติการผ่อนผันในครั้งนี้ ถือเป็นการต่อลมหายใจให้กับผู้ประกอบการกว่า 40,000 ราย และครอบคลุมจำนวนแรงงานกว่า 400,000 ราย ทำให้มีรายได้เพื่อพยุงธุรกิจต่อไป”

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน
ภาพที่อัลบั้มภาพ ห้าง-ร้าน ขานรับเปิดขายอาหารแบบเดลิเวอรี่ ต่อลมหายใจ 4 หมื่นผู้ประกอบการ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง