กรมทางหลวง ขยาย 4 ช่องจราจร เชื่อมชลบุรี-ระยอง เพิ่มประสิทธิภาพโลจิสติกส์อีอีซี-ช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น

ขยายถนนเชื่อมชลบุรี-ระยอง – นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง (ทล.) เปิดเผยว่า ทล. โดย สำนักงานก่อสร้างทางที่ 2 ได้ดำเนินการก่อสร้างขยายถนน 4 ช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 332 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) จ.ชลบุรี ระหว่าง กม.0+000 – กม.14+487 รวมระยะทาง 14.47 กิโลเมตร วงเงินงบประมาณ 797 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมโลจิสติกส์ภาคตะวันออก ตามแผนงานบูรณาการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ซึ่งขณะนี้ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จ

“โครงการนี้จะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรหนาแน่น ระบายรถจาก จ.ชลบุรี ไป จ.ระยอง ทำให้ประชาชนสามารถเดินทางได้สะดวกและปลอดภัย ส่งเสริมการท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งและโลจิสติกส์ของภาคอุตสาหกรม เติมเต็มโครงข่ายคมนาคมขนส่งในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ขยายโอกาสการค้าและการลงทุน กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้ตามนโยบายรัฐบาลด้วย”

สำหรับทางหลวงหมายเลข 332 สาย แยกทางหลวงหมายเลข 3 (แยกเจ) – บรรจบทางหลวงหมายเลข 3 (แยกอู่ตะเภา) เป็นเส้นทางเชื่อมโยงตัวชุมชนถึงสถานที่สำคัญของ จ.ชลบุรี ได้แก่ หน่วยงานราชการต่างๆ และท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา มีจุดเริ่มต้น ที่ กม.0+000 บริเวณแยกเจ อ.สัตหีบ ถึงจุดสิ้นสุดที่ กม.14+487 บริเวณแยกอู่ตะเภา จ.ชลบุรี รวมระยะทาง 14.47 กิโลเมตร

เนื่องจากในปัจจุบันมีปริมาณการจราจรเพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทาง กรมทางหลวงเล็งเห็นความสำคัญนี้ จึงดำเนินการก่อสร้างขยายเพิ่มช่องจราจรเดิมจาก 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) เป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษขนาด 4 ช่องจราจร (แบ่งทิศการจราจรฝั่งละ 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ผิวจราจรเป็นแอสฟัลต์คอนกรีต ช่องจราจรกว้างช่องละ 3.5 เมตร ไหล่ทางด้านนอกกว้าง 2.5 เมตร ไหล่ทางด้านในกว้าง 1.5 เมตร พร้อมปรับปรุงเกาะกลาง ก่อสร้างสะพานข้ามแยกจำนวน 2 แห่ง คือ สะพานข้ามแยกเกษมพล ช่วง กม. 10+584 และ สะพานข้ามแยกตลาดสระแก้ว ช่วง กม. 12+850 พร้อมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างตลอดเส้นทาง

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน