ช.การช่าง- ซิโนไทย ผ่านฉลุย รอชิงเสนอราคา รถไฟฟ้าสีม่วงใต้ 8.2 หมื่นล้าน ก.พ. นี้ – ยูนิค ตกคุณสมบัติ พลาดแบงเค้ก 2 สัญญา รู้ผลประมูลมี.ค.นี้

เกาะติดข่าว กดติดตาม ข่าวสด

รายงานข่าวจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เปิดเผยว่า ตามที่ รฟม.ได้เปิดให้เอกชนยื่นข้อเสนอประกวดราคางานโยธา โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน – ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) 6 สัญญา วงเงินกว่า 8.2 หมื่นล้านบาท เมื่อวันที่ 27 ธ.ค. 2564 มา พบว่ามีเอกชน 5 รายเข้ายื่นซองข้อเสนอ ซึ่งในส่วนนี้เป็นการยื่นข้อเสนอในลักษณะของกลุ่มกิจการร่วมค้า 2 กลุ่ม

คือ 1. CKST-PL JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บมจ. ช.การช่าง และ บมจ. ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น) และ 2. ITD – NWR JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ) ส่วนในนามบริษัทมีจำนวน 2 ราย ได้แก่ 1.บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ 2. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

ขณะนี้ รฟม.ได้พิจารณาข้อเสนอซองที่ 1 ด้านคุณสมบัติ พบว่าผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และมีผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาของทั้ง 6 สัญญา ประกอบด้วย สัญญาที่ 1 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ จากจำนวนผู้ยื่นข้อเสนอ 3 ราย มีผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ 2 ราย ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE และ 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

สัญญาที่ 2 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงหอสมุดแห่งชาติ – ผ่านฟ้า มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ผ่านเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ 3. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น,

สัญญาที่ 3 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงผ่านฟ้า – สะพานพระพุทธยอดฟ้า มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ผ่านเกณฑ์พิจารณาทั้งหมด ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE 2. ITD – NWR JOINT VENTURE (ประกอบด้วย บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ และ บมจ. เนาวรัตน์พัฒนาการ) และ 3. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

สัญญาที่ 4 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างใต้ดิน ช่วงสะพานพระพุทธยอดฟ้า – ดาวคะนอง มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมด ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)3. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น,

สัญญาที่ 5 งานจ้างก่อสร้างงานโยธา โครงสร้างยกระดับ ช่วงดาวคะนอง – ครุใน มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทั้งหมด ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) และ 3. บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น

และสัญญาที่ 6 งานจ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้างงานระบบราง ช่วงเตาปูน – ครุใน มีผู้ยื่นข้อเสนอจำนวน 3 ราย ผ่านเกณฑ์การพิจารณา 2 ราย ได้แก่ 1. CKST-PL JOINT VENTURE และ 2. บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)

รายงานข่าวระบุด้วยว่า ผลการพิจารณาซองที่ 1 ด้านคุณสมบัติ พบว่ามีเอกชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาในส่วนของสัญญาที่ 1 และ สัญญาที่ 6 คือ บมจ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น ทั้งนี้ รฟม.จะเดินหน้าขั้นตอนพิจารณาข้อเสนอ คาดว่าผลการพิจารณาซองที่ 2 ด้านเทคนิค จะแล้วเสร็จในต้นเดือน ก.พ.นี้ จากนั้นจะนัดหมายผู้ผ่านการพิจารณาซองที่ 2 เพื่อเปิดข้อเสนอด้านราคา ซองที่ 3 พร้อมกัน เพื่อให้แล้วเสร็จภายในเดือน ก.พ.นี้ และคาดว่าจะได้ข้อสรุปเพื่อเร่งรัดการลงนามสัญญากับเอกชนภายในเดือน มี.ค.นี้

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน