Khaosod
Online

วันศุกร์ ที่ 3 เม.ย. 2563

‘สนูซีเลน’กระตุ้นออทิสติก-สมาธิสั้น เทคโนโลยีใหม่ปลุกประสาทรับความรู้สึก

11 มิ.ย. 2562 - 11:12 น.

‘สนูซีเลน’กระตุ้นออทิสติก-สมาธิสั้น

เทคโนโลยีใหม่ปลุกประสาทรับความรู้สึก

‘สนูซีเลน’กระตุ้นออทิสติก - โรงพยาบาล(..)จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ .นครราชสีมา ได้เพิ่มความเชี่ยวชาญดูแลผู้ป่วยจิตเวชเด็กและวัยรุ่น เช่น เด็กสมาธิสั้น ออทิสติก เด็กบกพร่องทางสติปัญญาและเด็กบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยเปิดให้บริการด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยกระตุ้นเติมเต็มการทำงานระบบประสาทรับความรู้สึกของเด็กที่ขาดหายไป

‘สนูซีเลน’กระตุ้นออทิสติก

นพ.ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาฯ ได้นำเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า สนูซีเลน (Snoezelen) มาใช้กระตุ้นการทำงานของระบบประสาทรับความรู้สึกต่างๆของเด็กที่บกพร่องไปจากความผิดปกติในสมองตั้งแต่กำเนิด

ขณะนี้เปิดให้บริการแล้ว ที่ร..จิตเวชนครราชสีมาฯ เพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กที่ส่งต่อมาจากโรงพยาบาลต่างๆในเขตสุขภาพที่ 9 ทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และสังคมที่เหมาะสม รวมทั้งนำมาใช้ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก อายุต่ำกว่า 15 ปีที่มีปัญหาบกพร่องทาง การเรียนรู้และบกพร่องทางสติปัญญาด้วย เพื่อเสริมประสิทธิภาพการรักษาของแพทย์ จะช่วยให้เด็กมีพัฒนาการดีขึ้น

นพ.กิตต์กวี โพธิ์โน ผู้อำนวยการร.. จิตเวชนครราชสีมาฯ กล่าวว่า เทคโนโลยีของสนูซีเลนนี้ จะเป็นห้องบำบัด (Snoezelen Room) ที่ใช้ครั้งนี้เป็นชนิดให้ผลผ่อนคลาย ลดพฤติกรรมเด็ก เด็กจะมีความสุข มีสมาธิจดจ่อดีขึ้น

‘สนูซีเลน’กระตุ้นออทิสติก

โดยได้รับการสนับสนุนงบดำเนินการทั้งหมด จาก คุณสุวัฒน์ จึงวิวัฒนาภรณ์ ห้างหุ้นส่วนจำกัดคิงส์ยนต์ .นครราชสีมา มูลค่า 2 ล้านบาท ภายในห้องจะมีอุปกรณ์ที่ให้แสง สี เสียง และกลิ่นหอม เช่น กลิ่นลาเวนเดอร์ คล้ายๆ กับห้องสปา เพื่อกระตุ้นการทำงานของระบบประสาทในสมองที่ หลากหลาย

โดยจำลองบรรยากาศต่างๆ เข้ามาช่วย เช่น ท้องฟ้า ดาว ทะเล ภูเขา เรียกว่ามัลติเซ็นซอรี่” (Multi-Sensory Environment) ทั้งด้านการมองเห็น, การได้ยิน, การสัมผัส, การได้กลิ่น, การเคลื่อนไหว

‘สนูซีเลน’กระตุ้นออทิสติก

‘สนูซีเลน’กระตุ้นออทิสติก

เช่น มีเก้าอี้ดนตรีให้นั่งฟังเพลง มีพรมทางช้างเผือกให้เด็กเล่นตามความสนใจ เพื่อใช้ส่งเสริมพัฒนาการด้านต่างๆ ของเด็ก ควบคู่กับการบำบัดรักษา พร้อมทั้งเพิ่มทักษะต่างๆ ที่จำเป็นให้เด็ก เช่น การรับรู้ตนเอง ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม การสื่อสาร, การผ่อนคลาย และลดพฤติกรรมการ กระตุ้นตนเองซ้ำๆ ซึ่งมักพบในเด็กออทิสติก เป็นต้น โดยมีนักกิจกรรมบำบัดให้บริการ 3 คน ซึ่งจะดูแลเชื่อมโยงกับการรักษาของแพทย์

จากการทดลองบริการในเด็ก 4 กลุ่มที่กล่าวมาจำนวน 24 คน ในรอบ 1 เดือนมานี้ พบว่าได้ผลดีมาก เด็กร้อยละ 95 มีพฤติกรรมนิ่งขึ้น มีสมาธิที่จดจ่อ ไม่วอกแวก อารมณ์และด้านสังคมดีขึ้น โดยการบำบัดจะมีทั้งรายเดี่ยวและรายกลุ่ม เฉลี่ยวันละ 6-7 คน ใช้เวลาประมาณ 30 นาที - 1 ชั่วโมงต่อคน ต่อเนื่อง 10 ครั้งหรือมากกว่านั้นขึ้นอยู่กับอาการของเด็ก

‘สนูซีเลน’กระตุ้นออทิสติก ‘สนูซีเลน’กระตุ้นออทิสติก

แผนการพัฒนาต่อไป คือ การเพิ่มห้องสนูซีเลนแบบกระตุ้น (adventure room) คือเด็กจะวิ่งเล่นได้หรือมีอุปกรณ์ช่วยลดพฤติกรรม เช่น ชิงช้า แทรมโพลิน เป็นต้น ใช้ควบคู่กับห้องผ่อนคลาย เป็นห้องปรับอากาศทั้งหมด มีความปลอดภัยสูง จะทำให้การบำบัดฟื้นฟูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น

และในอนาคตอาจขยายผลใช้ในผู้สูงอายุที่สมองเสื่อมในระยะแรกอีกด้วย เพื่อฟื้นฟูการรับรู้ การคิด และทักษะต่างๆ ให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้นพ.กิตต์กวีกล่าว

ทั้งนี้ ในปีที่ผ่านมา มีเด็กและวัยรุ่นเข้ารับบริการที่ร..จิตเวชนครราชสีมาฯ รวม 3,690 คน อันดับ 1 ได้แก่ โรคสมาธิสั้น ร้อยละ 44 รองลงมาคือ บกพร่องทางสติปัญญาร้อยละ 30 และออทิสติก ร้อยละ 26 มาตรฐานการบำบัดรักษาเด็กและวัยรุ่นจะเน้นการบูรณาการทั้งยา การปรับพฤติกรรม อารมณ์สังคมควบคู่กันจึงได้ผลดี


ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘สนูซีเลน’กระตุ้นออทิสติก-สมาธิสั้น เทคโนโลยีใหม่ปลุกประสาทรับความรู้สึก
ข่าวที่เกี่ยวข้อง