ภัยพลาสติกทางเลือก

ภัยพลาสติกทางเลือก

คอลัมน์ เจ๊าะแจ๊ะวิทยาศาสตร์

ภัยพลาสติกทางเลือก – นีล พาริศ ประธานคณะกรรมาธิการด้านสิ่งแวดล้อม อาหาร และกิจการในชนบท ประเทศอังกฤษ แถลงเตือนว่าขยะพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (ไบโอดีเกรดาเบิลพลาสติก) อาจเพิ่มปริมาณขยะพลาสติกในมหาสมุทร

เนื่องจากยังไม่มีการจัดเก็บที่ถูกต้อง ทำให้ขยะพลาสติกที่เหมือนจะเป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อมรวมอยู่กับขยะพลาสติกทั่วไปที่ใช้เวลาอย่างน้อย 450 ปี ในการย่อยสลาย และเป็นผลให้ขยะพลาสติกไบโอดีเกรดาเบิลไม่ย่อยสลายด้วย

ภัยพลาสติกทางเลือก

ซาราห์ กรีนวู้ด ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเชฟฟิลด์ อธิบายว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดคิดว่าพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพจะสลายจนหมด แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ พลาสติกเหล่านี้จะย่อยในสภาวะที่เหมาะสม มีจุลินทรีย์ ความชื้น และความร้อนเพียงพอ หากทิ้งในสภาวะแวดล้อมทั่วไป

อาทิ หลุมฝังกลบ หรือรั่วไหลลงทะเล ขยะจะไม่สามารถสลายตัวได้เต็มที่ แต่จะแตกเป็นชิ้นเล็กได้ และอาจย่อยจนกลายเป็นไมโครพลาสติก ภัยร้ายแรงของพลาสติกอีกรูปแบบที่สะสมในธรรมชาติได้นาน

สิ่งที่จำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วนคือ สร้างความเข้าใจกับประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานจัดเก็บขยะของทางการ เพื่อแยกทิ้งขยะพลาสติกต่างชนิดและนำไปกำจัดอย่างเหมาะสม

นอกจากพลาสติกย่อยสลายได้ทางชีวภาพแล้ว ยังมีพลาสติก ทางเลือกอีกชนิดคือพลาสติกสลายตัวได้ทางชีวภาพ” (คอมโพสต์เอเบิลพลาสติก) เป็นพลาสติกที่สลายตัวเป็นแร่ธาตุและสารประกอบในธรรมชาติ แต่เช่นเดียวกับไบโอดีเกรดาเบิล คือ ต้องกำจัดในสภาวะควบคุม

บทความก่อนหน้านี้จอมโหด คว้าชัยคู่เอก ศึก Galaxy ลุมพินีไฟต์ + เพชรสุภาพรรณ
บทความถัดไป70 ปี สาธารณรัฐประชาชนจีน : จีนกลายมาเป็นชาติที่มั่งคั่งที่สุดในโลกชาติหนึ่งได้อย่างไร