Khaosod
Online

วันจันทร์ ที่ 25 พ.ค. 2563

‘อีซูซุให้น้ำฯ’ส่งท้ายปีหมูมอบระบบน้ำดื่มแห่งที่36

24 ธ.ค. 2562 - 11:51 น.

‘อีซูซุให้น้ำฯ’ส่งท้ายปีหมูมอบระบบน้ำดื่มแห่งที่36

‘อีซูซุให้น้ำฯ’ส่งท้ายปีหมูมอบระบบน้ำดื่มแห่งที่36 - ส่งท้ายปี 2562 อีซูซุส่งมอบโครงการ‘อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต’ให้โรงเรียนบ้านโสกกล้า ต.แก้งไก่ อ.สังคม จ.หนองคาย

นายโทชิอากิ มาเอคาวะ กรรมการ ผู้จัดการ บริษัท ตรีเพชร อีซูซุเซลส์ จำกัด พร้อมด้วยนายกุศล โชติรัตน์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ ‘บอย’ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ ซูเปอร์ พรีเซ็นเตอร์ อีซูซุดีแมคซ์

‘อีซูซุให้น้ำฯ’ส่งท้ายปีหมูมอบระบบน้ำดื่มแห่งที่36

ร่วมทำพิธีส่งมอบแก่นายวุฒิไกร เจริญศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เพื่อให้นักเรียน และครูในโรงเรียนได้บริโภคน้ำดื่มสะอาดที่ได้มาตรฐาน พร้อมทั้งยังได้มอบเงินสนับสนุนการศึกษา และร่วมเลี้ยงอาหารกลางวันแก่คณะครูและนักเรียนอีกด้วย

‘อีซูซุให้น้ำฯ’ส่งท้ายปีหมูมอบระบบน้ำดื่มแห่งที่36

“โรงเรียนบ้านโสกกล้า เป็นโรงเรียนแห่งที่ 36 ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดเพราะอยู่ในพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งในทุกปี น้ำที่ใช้สำหรับบริโภคมาจากน้ำประปาของหมู่บ้าน นอกจากนี้ในช่วงหน้าแล้งโรงเรียนต้องสลับสูบน้ำมาใช้กับคนในชุมชน ซึ่งไม่เพียงพออย่างมาก ทำให้ต้องซื้อน้ำดื่มเพิ่มซึ่งมีค่าใช้จ่ายต่อเดือนค่อนข้างสูง”

นายโทชิอากิ กล่าวและว่า ดังนั้น หลังจากโครงการเข้ามาติดตั้งอุปกรณ์ขุดเจาะน้ำบาดาลแบบครบวงจร พร้อมระบบกรองน้ำดื่มสะอาดตามมาตรฐาน และร่วมปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์โดยรอบให้ถูกสุขลักษณะ เชื่อว่าทุกคนในโรงเรียนจะมีสุขอนามัยที่ดีขึ้น และบรรจุน้ำดื่มใส่ขวดเพื่อจำหน่ายราคาพิเศษแก่คนในชุมชนในรูปแบบสหกรณ์ นำรายได้กลับมาเป็นค่าบำรุงรักษาระบบต่อไป

‘อีซูซุให้น้ำฯ’ส่งท้ายปีหมูมอบระบบน้ำดื่มแห่งที่36

โรงเรียนบ้านโสกกล้ารองรับนักเรียนในชุมชนประมาณ 160 ครัวเรือน เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนรวม 128 คน

ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีฐานะค่อนข้างยากจน ประกอบอาชีพทำไร่ ทำนา ทำสวนยางพารา และรับจ้างทั่วไป

คนในชุมชนจะใช้น้ำจากประปาชุมชน และซื้อน้ำดื่มถังสำหรับการบริโภค โดยปกติหน้าแล้งชุมชนจะขาดแคลนน้ำเป็นอย่างมากในช่วงเดือนก.พ.-พ.ค. ของทุกปี

‘อีซูซุให้น้ำฯ’ส่งท้ายปีหมูมอบระบบน้ำดื่มแห่งที่36

กลุ่มอีซูซุในประเทศไทยได้ดำเนินโครงการ ‘อีซูซุให้น้ำ...เพื่อชีวิต’ โดยร่วมมือกับกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 หวังบรรเทาความเดือดร้อนจากปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดที่เกิดขึ้นในโรงเรียนถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ

โดยยึดถือเป็นโครงการระยะยาวที่มุ่งมั่นจะดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะไม่มีโรงเรียนในประเทศไทยที่มีปัญหาเรื่องขาดแคลนน้ำดื่มสะอาดอีกต่อไป

ด้วยเอกลักษณ์อันโดดเด่นของโครงการ ทำให้ที่ผ่านมาได้รับรางวัลแห่งความภูมิใจถึง 10 รางวัล เป็นรางวัลระดับนานาชาติ 1 รางวัล และรางวัลในประเทศอีก 9 รางวัล

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ ‘อีซูซุให้น้ำฯ’ส่งท้ายปีหมูมอบระบบน้ำดื่มแห่งที่36
ข่าวที่เกี่ยวข้อง