“ปอเต็กตึ๊ง” จัดอบรมปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานลดการสูญเสีย สำหรับปชช.และอาสาสมัคร

จากเหตุการณ์อุบัติเหตถที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุทางรถยนต์ อุบัติเหตุทางเรือ หรือทางน้ำ ล้วนทวีความรุ่นแรงขึ้นในแต่ละครั้ง ซึ่งอุบัติเหตุดังกล่าวหากเกิดขึ้นแล้วและคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุสามารถเข้าไปช่วยเหลือด้วยการปฐมพยาบาบเบื้องต้นอย่างถูกวิธี ก็จะทำให้ผู้บาดเจ็บสามารถมีชีวิตรอดได้ นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานนูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และ นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง จึงได้เล่งเห็นในส่วนที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และประชาชนโดยตรง จึงได้สั่งการให้ นายทวีปวินท์ หนูบำรุง รักษาการผู้จัดการฝ่ายศูนย์ฝึกอบรม จัดฝึกอบรมให้กับอาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง และประชาชนทั่วไป

1

2

3

นายทวีปวินท์ เปิดเผยว่า การจัดการอบรมการปฐมพยาบาลขั้นพื้นฐานนั้นทางมูลนิธิฯ จัดอบรมให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ใช้ระยะเวลา 1 วัน ทั้งภาคเช้า แลภาคบ่ายที่จะเป็นการปฎิบติเสมือนจริง กับหุ่นจำลอง และคนสมมุติ โดยใช้สถานที่ที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊ง

4

8

9

ทั้งนี้ให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการปฐมพยาบาล ในการช่วยเหลือตัวเองและบุคคลใกล้ตัวให้ได้รับการช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื่องต้นระหว่างรอการช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน และประชาชนหรืออาสาสมัครที่เข้ารับการอบรมเกิดความปลอดภัยก่อนเข้าให้การช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยฉุกเฉิน

11

ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเกิดทักษะในการประเมินผู้ป่วยหมดสติพร้อมร้องขอความช่วยเหลือจากหน่วยแพทย์ที่เชี่ยวชาญและมีเครื่องมือช่วยชีวิตที่ครบ
ที่สำคัญ ผู้เข้ารับการอบรมจะเกิดทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน(Basic CPR) หรือการปั๊มหัวใจ ได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย

10

สำหรับการช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ ก็จะมีขั้นตอนที่จะต้องทำอะไรเป็นอันก่อนหลัง ผู้ที่เข้าไปปฐมพยาบาลเบื้องต้นต้องทราบไว้ คือ ถ้าผู้บาดเจ็บอยู่ในบริเวณที่มีอันตรายต้องเคลื่อนย้ายออกมาก่อน เช่น ตึกพังถล่มลงมา ไฟไหม้ในโรงภาพยนต์ เป็นต้น

การตรวจดูลักษณะการหายใจว่ามีการอุดตันของทางเดินหายใจหรือไม่ หัวใจหยุดเต้นหรือไม่ ถ้ามีก็ให้รีบช่วยเหลือทันที หากมีกระดูกส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายหักต้องเข้าเฝือกอ่อนก่อน เพื่อมิให้มีการฉีกขาดของเนื้อเยื่อมากขึ้น ถ้ามีบาดแผลต้องคลุมด้วยผ้าสะอาด เพื่อมิให้ฝุ่นละอองเข้าไปทำให้ติดเชื้อ ในรายที่สงสัยว่ามีการหักของกระดูกสันหลัง ต้องให้อยู่นิ่งที่สุด และถ้าจะต้องเคลื่อนย้ายจะต้องให้แนวกระดูกสันหลังตรง โดยนอนราบบนพื้นไม้แข็ง มีหมอนหรือผ้าประคองศีรษะมิให้เคลื่อนไหว ให้คำปลอบโยนผู้บาดเจ็บ ให้กำลังใจ อยู่กับผู้บาดเจ็บตลอดเวลา พลิกตัว หรือ จับต้องด้วยความอ่อนโยนและระมัดระวัง ไม่ละทิ้งผู้บาดเจ็บอาจต้องหาผู้อื่นมาอยู่ด้วยถ้าจำเป็น

ปัจจุบัน ทางมูลนิธิฯได้จัดอบรมอย่างต่อเนื่องเป็นรุ่นที่ 15 มีผู้ผ่านการอบรมไปแล้วทั้งสิ้นแล้วกว่า 1 พันคน ซึ่งแต่ละคนที่จบการอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรนับรองว่าผ่านการอบรมมาแล้ว ซึ่งผู้เข้าร่วมฝึกอบรมสามารถนำกลับไปใช้ได้จริงอย่างถูกวิธี สอบถามรายละเอียดได้ที่โทร 02-225-3211 ต่อศูนย์ฝึกอบรม หรือโทร 1418

บทความก่อนหน้านี้ลูกทรพีฆ่าพ่อแม่เพราะไม่ให้เงินใช้หนี้พนัน ก่อนฆ่าปิดปากเพื่อนบ้านอีก 17 ศพ!!
บทความถัดไปขบวนแห่ชื่นมื่น ทัพพาราลิมปิกปลื้มแฟนกีฬาต้อนรับอบอุ่น