Khaosod
Online

วันอาทิตย์ ที่ 25 ต.ค. 2563

งานออกพรรษา‘ขอนแก่น’ ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู

25 ต.ค. 2561 - 10:00 น.

งานออกพรรษา‘ขอนแก่น’ ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญูจักรพันธ์ นาทันริ

งานออกพรรษา‘ขอนแก่น’- วันออกพรรษา หรือวันปวารณาออกพรรษา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่งในประเทศไทย วันออกพรรษา คือ วันที่สิ้นสุดระยะการจำพรรษาเป็นเวลา 3 เดือน (นับตั้งแต่วันเข้าพรรษา) เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “วันมหาปวารณา” คำว่า “ปวารณา” แปลว่า “อนุญาต” หรือ “ยอมให้”

งานออกพรรษา‘ขอนแก่น’

ในวันออกพรรษา พระสงฆ์จะประกอบพิธีทำสังฆกรรมใหญ่ เรียกว่า มหาปวารณา เป็นการเปิดโอกาสให้ภิกษุว่ากล่าวตักเตือนกันได้ เพราะในระหว่างเข้าพรรษา พระสงฆ์บางรูปอาจมีข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข การให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเตือนได้ ทำให้ได้รู้ข้อบกพร่องของตน และยังเปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยซึ่งกันและกันด้วย ซึ่งจะตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 (ประมาณเดือนตุลาคม) หลังวันเข้าพรรษา 3 เดือน ตามปฏิทินจันทรคติไทย

งานออกพรรษา‘ขอนแก่น’

ทั้งนี้ วันออกพรรษาประจำวันปี 2561 ตรงกับวันพุธที่ 24 ต.ค. หรือวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 และวันถัดจากวันออกพรรษา 1 วัน (แรม 1 ค่ำ เดือน 11) พุทธศาสนิกชนยังนิยมไปทำบุญตักบาตรครั้งใหญ่ เรียกว่า ตักบาตรเทโว หรือตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติที่กล่าวว่า ในวันถัดจากวันออกพรรษาหนึ่งวัน พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก กลับจากการโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ในพรรษาที่ 7 เพื่อลงมายังเมืองสังกัสสนคร พร้อมกับทรงแสดงโลกวิวรณปาฏิหาริย์เปิดโลกทั้งสามด้วย

งานออกพรรษา‘ขอนแก่น’

สำหรับปี 2561 เทศบาลนครขอนแก่นยังคงร่วมกับจังหวัดขอนแก่น, อบจ.ขอนแก่น, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน กำหนดจัดงานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 21-25 ต.ค.2561 ณ บริเวณริมบึงแก่นนคร

เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ ได้ร่วมกิจกรรมต่างๆ และสัมผัสถึงวิถีอีสานที่ปัจจุบันได้คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมดั้งเดิม ผสมกับวัฒนธรรมร่วมสมัยที่เรียกได้ว่าอย่างร่วมกันอย่างคละเคล้ากันไปได้ อย่างลงตัว

งานออกพรรษา‘ขอนแก่น’

นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่นกล่าวว่า งานประเพณีออกพรรษา ลอยประทีปบูชา พุทธกตัญญู ประจำปี 2561 จัดเป็นงานบุญประจำปีที่ชาวขอนแก่นได้กำหนดจัดกิจกรรมขึ้น เพราะเป็นประเพณีวัฒนธรรมที่คนอีสานได้มีการปฏิบัติสืบทอดกันมาตั้งแต่สมัย อดีตกาล ตามความเชื่อของคนอีสานที่มีมาตั้งแต่โบราณ เพื่อเป็นการบูชาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีศิลปวัฒนธรรมวิถีอีสาน อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นให้สืบทอดต่อไป และปลูกฝังสร้างจิตสำนึกให้เด็ก เยาวชน และประชาชน เกิดความรักความสามัคคีเรียนรู้การอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและสมานฉันท์

ตลอดจนเป็นการส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยเฉพาะกับการพัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุขและเรียนรู้ การทำนุบำรุงศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นเวลา 5 วัน 5 คืน

งานออกพรรษา‘ขอนแก่น’

“งานบุญออกพรรษาปีนี้ได้กำหนดแนวทางการ ดำเนินงานให้เป็นไปในรูปแบบวัฒนธรรมเก่าใหม่คละเคล้ากันไป เพื่อรองรับทุกเพศทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่สามารถมาร่วมกิจกรรมที่เหมาะสมกับทุกเพศทุกวัย จากจินตนาการและความคิดเชิงสร้างสรรค์ แต่ทั้งนี้ยังคงสอดแทรกให้เด็กเยาวชนได้ซึมซับคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีที่คนเก่าได้สืบสานกันมาอย่างช้านาน ซึ่งมีความมุ่งหวังว่าเป็นผลให้เกิดความเข้าใจระหว่างกันของคนเมืองขอนแก่น แต่ทั้งนี้ยังคงไว้ซึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมทำนุบำรุงพระศาสนา อนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ”

 

นายธีระศักดิ์กล่าวต่อว่า ทั้งการแสดงธรรมเทศนาในวันพุทธกตัญญู, พิธีลอยประทีปถวายเป็นพุทธบูชา, พิธีทำบุญตักบาตรเทโว, ขบวนแห่สายวัฒนธรรมของเมืองขอนแก่น, พิธีเปิดงาน, การประกวดฮ้านประทีป, พิธีกวนข้าวทิพย์ไทย, การมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ครอบครัวกตัญญู, การประกวดสรภัญญะ, การจัดกิจกรรมเวิร์กช็อป การทำกระทงด้วยวัสดุธรรมชาติ, กิจกรรมของชมรมคนใจเดียวกัน (บอนไซ ชวนชม ไม้ดอกไม้ประดับ นกกรงหัวจุก พระเครื่อง) ตลอดจนในพิธีเปิดงาน พบกับศิลปินลูกทุ่งชื่อดัง

งานออกพรรษา‘ขอนแก่น’

มั่นใจว่างานประเพณีออกพรรษาที่ขอนแก่นจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาว ไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางเทศบาลนั้นได้กำหนดจัดไว้เป็นจำนวนมาก เพราะถือเป็นประเพณีที่งดงามอันทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมอีสานอย่างแท้จริง

ด้วยมิตรไมตรี รอยยิ้ม และความมีน้ำใจของคนขอนแก่นด้วย

line-qr

เกาะติดข่าวสำคัญ

กดติดตาม "ข่าวสด"

single-line

ติดตามข่าวสด


ข่าวเด่นประจำวัน

ภาพที่อัลบั้มภาพ งานออกพรรษา‘ขอนแก่น’ ลอยประทีปบูชาพุทธกตัญญู
ข่าวที่เกี่ยวข้อง