วันที่ 23 พ.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมืองพิษณุโลก ผศ.ดร.พีระศักดิ์ ฉายประสาท อาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ ผศ.ดร.รัตนา การุญบุญญานันท์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ จากผลสำเร็จการประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกทุเรียน ซึ่งสามารถปอกเปลือกด้วยความเร็ว 22 ลูก ต่อชั่วโมง เป็นเครื่องต้นแบบที่จะต่อยอดไปใช้ในรูปแบบเชิงพาณิชย์ต่อไป

ผศ.ดร.พีระศักดิ์ กล่าวว่า เครื่องปอกเปลือกทุเรียนที่ประดิษฐ์ขึ้นมาเป็นทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติเพื่อตอบโจทย์ปัญหาชาวสวนทุเรียน เครื่องนี้จะช่วยในการปอกเปลือกเชิงอุตสาหกรรมแทนการใช้แรงงานคนที่อาจเมื่อล้าจากการปอกเปลือก

ผศ.ดร.รัตนา กล่าวว่า เครื่องปอกเปลือกทุเรียนพันธุ์หลงลับแลแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถปอกเปลือกทุเรียนที่มีความสูงแตกต่างกันได้โดยไม่ต้องปรับตั้งอุปกรณ์ทุกครั้ง ผลการศึกษาทางกายภาพของผลทุเรียนพันธุ์หลงลับแล พบว่าตำแหน่งปลายผลทุเรียนเป็นตำแหน่งที่เหมาะสม ต่อการเปิดเปลือก ทำการออกแบบและสร้างเครื่องปอกเปลือกทุเรียนต้นแบบ เวลาทั้งหมดที่ใช้ในการเปิดผลด้วยเครื่องและแกะด้วยมือเฉลี่ย 2 นาที 45 วินาทีต่อลูก ใช้เวลาในการปอกผลเพียง 27 วินาที สามารถปลอกเปลือกได้ 22 ลูกต่อชั่วโมง หรือคิดเป็น 2.75 เท่าเมื่อเทียบกับการปอกด้วยมือ 8 ลูกต่อชั่วโมง

สำหรับเครื่องปอกเปลือกทุเรียนแบบกึ่งอัตโนมัติ ใช้งานได้ง่ายและราคาไม่แพง จึงมีความสำคัญต่อผู้ประกอบการที่ทำทุเรียนแกะใส่กล่องเพื่อจำหน่ายหรือกลุ่มเกษตรกรที่ทำทุเรียนแปรรูป เพื่อให้สามารถทำงานได้สะดวกสบายขึ้นลดความเมื่อยล้าและมีความปลอดภัยในการทำงาน และในอนาคตเตรียมการพัฒนา เครื่องให้สามารถปอกเปลือกทุเรียนพันธุ์อื่นได้ในอนาคต โดยอาจจะมีการพัฒนาใช้ในเชิงอุตสาหกรรมที่ต้องการความเร็วในการปอกทุเรียนแบบรวดเร็ว

นอกจากนี้ทางภาควิชาวิทยาศาสตร์การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยนเรศวร ยังได้เปิดตัวนวัตกรรมตรวจความสุก ความแก่ และความหวานของเนื้อทุเรียน ได้ถูกต้องและแม่นยำ รวดเร็วและน่าเชื่อถือได้ ซึ่งเครื่องมือดังกล่าวนี้จะเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตผล และรายได้แก่เกษตรกร ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ตลอดจนเพิ่มศักยภาพของทุเรียนในการส่งออกต่อไป

ติดตามข่าวสด

ข่าวเด่นประจำวัน